Successiewet gaat op de schop

Staatssecretaris De Jager maakte vandaag bekend dat hij de belastingheffing op nalatenschappen en schenkingen gaat aanpakken. De wet moet eenvoudiger en eigentijdser.

De huidige wet is 150 jaar oud en in de loop van de tijd een lappendeken geworden. Daarnaast kan de belasting op erfenissen en schenkingen op weinig sympathie rekenen. Het voornemen is dan ook de wet eenvoudiger te maken en beter aan te laten sluiten bij de huidige tijd. Zo worden de tarieven lager het aantal schijven en tariefgroepen verkleind. Een aantal zaken heeft de staatssecretaris al gemeld. Het hoogste tarief gaat van 68 procent (nu voor derden en boven de 895.000 euro) naar onder de 50 procent heffing. Het aantal tariefgroepen neemt met een af naar twee en de schijven waarover progressief belasting wordt geheven zal neemt af van zeven naar drie. De Jager denkt de wijzigingen in de wet te kunnen betalen door de grondslag te verbreden. Daarmee bedoeld hij dat meer mensen iets meer gaan betalen om de lagere heffing voor minder mensen mogelijk te maken.

De plannen zoals de staatssecretaris ze vanmorgen presenteerde zijn nog vaag. Tijdens een openbaar gastcollege aan de Universiteit van Tilburg zal hij op 14 april zijn gedachten uiteen zetten. Reeds vanaf juli 2007 wordt er gewerkt aan de wetswijziging, na het gastcollege worden wetenschappers en mensen uit de praktijk gevraagd suggesties voor de wet te doen. Iedere burger staat het vrij mee te denken via een speciale site die in april toegankelijk wordt. De bedoeling is om voor het zomerreces van de Tweede Kamer met een verkenningsnotitie te komen om medio 2009 het wetsvoorstel in te dienen.