Teveel betaalde premie Zvw eindelijk terug

De belastingdienst of de werkgever gaan de teveel betaalde premie Zorgverzekeringswet 2008 terug betalen. De belastingdienst betaalt daadwerkelijk uit, de werkgever houdt minder belasting in waardoor een hoger netto inkomen ontstaat.

Een ieder die in 2008 teveel premie betaalde voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) krijgt tussen 25 juni en 10 juli zijn teveel betaalde premie eindelijk terug. Dat er teveel premie Zvw is betaald kan doordat er twee of meer bronnen van inkomen zijn geweest, bijvoorbeeld meerdere werkgevers tegelijkertijd of AOW en pensioen. Bovendien moet het totale inkomen uit tegenwoordige of vroegere arbeid hoger zijn geweest dan 31.231 euro per jaar.

Is het inkomen afkomstig uit AOW, (pre)pensioen, VUT of lijfrente dan betaalt de fiscus uit. Is het inkomen afkomstig uit tegenwoordige arbeid dan verrekent de werkgever het terug te ontvangen bedrag met de te betalen belastingen, waardoor een netto hoger salaris ontvangen wordt. Is het bedrag 13 euro of lager dan vindt geen verrekening plaats.

In het 3e kwartaal van 2009 betaalt de belastingdienst een voorschot uit op de teruggaaf van de bijdrage Zvw die te veel wordt ingehouden in 2009. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, ontvangt u automatisch bericht over het voorschot.

Meent u dat u in aanmerking moet komen voor teruggave, maar heeft u geen bericht ontvangen, dan kunt u na 10 juli op de site van de belastingdienst een proefberekening maken.

Trefwoorden:
Zvw