Uiterlijk in 2016 een besluit over een hogere AOW-leeftijd

Volgens het kabinet moeten er de komende zeven à acht jaar 400 000 extra banen bijkomen om de sociale verzekeringen betaalbaar te houden. Komen die er niet dan is verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd onontkoombaar...

27 juni heeft het kabinet ingestemd met plannen van minister Donner en staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken om voor 2016 400 000 extra banen te realiseren. Het plan is een reactie op het advies van de commissie Bakker. Mocht die doelstelling niet gehaald kunnen worden, dan wacht wellicht een verhoging van de AOW-leeftijd.
Om tot die nieuwe banen te komen worden alle middelen en trucs uit de kast gehaald. Van werklozen meer stimuleren bij het vinden van werk tot maatregelen die de werknemer flexibeler inzetbaar en beter geschoold moeten maken. Oudere werknemers worden gestimuleerd aan het werk te blijven en werkgevers om oudere werkzoekenden aan te nemen. Zo komen er extra fiscale maatregelen om langer doorwerken te stimuleren en krijgen werkgevers korting op de sociale premies als ze oudere werknemers (tussen de 62 en 65 jaar) in dienst nemen.
Verder denkt het kabinet aan een no-riskpolis voor werkgevers wanneer zij werknemers van 55 jaar en ouder in dienst nemen. Deze polis zou dan de eerste jaren het salaris moeten door betalen bij ziekte van die oudere werknemers.
De extra 400.000 banen moeten er komen om de sociale verzekeringen betaalbaar te houden. En om de vacatures die ontstaan door de uitstroom van gepensioneerde baby-boomers op te vangen. Komt het geplande aantal banen er niet dan moet er weer gesproken worden over een verhoging van de AOW-leeftijd naar bijvoorbeeld 67 jaar.

30 juni 2008