Uitkomst enquete RWI: positie oudere werknemer verslechtert snel

De positie van oudere werklozen op de arbeidsmarkt is bijzonder zorgwekkend

'De positie van oudere werklozen op de arbeidsmarkt is 'bijzonder zorgwekkend'. Het dreigt een onaanvaardbaar groot sociaal-economisch probleem te worden.' Aldus Jan van Zijl, voorzitter van de Raad voor Werk en Inkomen, die gisteren de resultaten van de jaarlijkse Arbeidsmarktenquête van het RWI presenteerde.

Het voorkomen van werkloosheid onder ouderen heeft wat van Zijl betreft topprioriteit. De positie van ouderen binnen arbeidsorganisaties moet verbeterd worden, hun kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt moet verminderd worden.

De oplossing zou van twee kanten moeten komen. Oudere werknemers moeten bereidheid tonen zich middels bij- en nascholing geschikt te houden voor de arbeidsmarkt. Werkgevers zouden minder op hun vooroordelen moeten afgaan bij het beoordelen van oudere sollicitanten.