Uitkomst enquete RWI: positie oudere werknemer verslechtert snel

De positie van oudere werklozen op de arbeidsmarkt is bijzonder zorgwekkend

Auteur