Veel kritiek op het pensioenherstelplan

Vandaag hebben de ouderenbonden spoedberaad met minister Donner van Sociale Zaken. Uiteraard gaat het om het plan van de minister de pensioen voor vijf jaar te bevriezen. Niet alleen de ouderenbonden roeren zich, ook de pensioenfondsen maken zich zorgen.

De ouderenbonden voeren vandaag spoedoverleg met de minister van Sociale Zaken. De minister kreeg vrijdag in de ministerraad toestemming de pensioenfondsen een langer herstel te gunnen. Voorwaarde was dat er niet geïndexeerd mag worden zodat de pensioen in het uiterste geval vijf jaar lang bevroren blijven. Voor dat feit kunnen de bonden nog wel begrip opbrengen, maar korten op de pensioen dat gaat de bonden veel te ver. Met korten wordt aan de bestaanszekerheid van de ouderen gemorreld en dat bovenop andere maatregelen zoals de mogelijke ingrepen in de AWBZ en de verhoging van de AOW-leeftijd. Ouderen met hoge zorgkosten en een klein pensioen zouden volgens de bonden ontzien moeten worden.

Ook de vertegenwoordigers van de pensioenfondsen roeren zich. Ze zijn blij met de langere herstelperiode, maar vrezen de strenge regie van De Nederlandse Bank (DNB). Indien er in juli 2010 bij de eerste controle onvoldoende herstel bij de pensioenfondsen is kan DNB de pensioenfondsen dwingen te korten op de pensioenen. Dat gaat de vertegenwoordigers te ver. Gezien de prognose van het economisch herstel mag van juli 2010 nog geen voldoende herstel verwacht worden. Volgens de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen zou bij een te strenge controle van DNB het pensioen van zeker een half miljoen ouderen gekort kunnen gaan worden.

Trefwoorden: