'Veel planten en dieren sterven door droogte'

Eindelijk hebben we in Nederland weer een fantastische zomer. Maar voor de natuur is het minder goed nieuws: volgens Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten wordt die onherstelbaar beschadigd.

Vooral in het oosten van Nederland staan veel plant- en diersoorten op uitsterven, mede door de droogte van vorig jaar. In Drenthe zijn bijvoorbeeld veel vlindersoorten die leven van veen: het veenbesblauwtje, de veenbesparel, de moervlinder, het veenhooibeestje. Op de Sallandse heuvelrug zijn het de kamsalamanders, heikikkers en libellen die eraan moeten geloven.

Behalve de droogte is ook de ontwatering voor de landbouw, overvloedige stikstof en aanplant van bomen te wijten aan deze veranderingen.

Bron: Metro