Verlaging pensioen een reele optie

Gisteren werd bekend dat de vier grootste pensioenfondsen er ongekend slecht bijstaan. Het grootste pensioenfonds van Nederland ABP maakte bekend dat zij slechts een dekkingsgraad heeft van 90 procent. Verlaging van de pensioenen wordt al serieus genomen.

De gedaalde aandelenkoersen en vooral ook de snel dalende rente maken dat de dekkingsgraad voor pensioenfondsen het vierde kwartaal van 2008 snel is gedaald. Over heel 2008 waren de verliezen voor bijvoorbeeld het ABP 39 procent en het fonds Metalektro verloor zelfs 46 procent op haar aandelen. Dergelijke verliezen in combinatie met een dalende rente maken dat pensioenfonds hun dekkingsgraad snel zien verslechteren. Vooral de lagere rente breekt de pensioenfondsen op omdat zij met die lagere rente hun pensioenverplichtingen moeten berekenen. Met een lagere rente heb je nu eenmaal meer geld nodig om je doel te bereiken, zeker als ook nog eens de lonen stijgen en daarmee meer geld nodig is om de beloofde pensioenen op basis van salaris uit te kunnen keren.

De dekkingsgraad voor pensioenfondsen moet wettelijk 105 procent zijn Zodat er voor iedere euro pensioenverplichting 1,05 euro in kas is. Die dekkingsgraad is voor de vier grootste pensioenfondsen nu tot extreem lage waarden gedaald. Het ABP heeft een dekkingsgraad van 90 procent, het fonds Zorg en Welzijn (voormalig PGGM) 92 procent, Metalektro 90 procent en het fonds Metaal & Techniek slechts 87 procent. De pensioenfondsen moeten om weer op de wettelijk minimum dekkingsgraad van 105 procent te komen een verbeterplan inleveren bij de Nederlandse Bank. Om de verplichtingen te verbeteren kan de pensioenpremie omhoog of de indexatie van pensioen achterwege blijven, of de ultieme maatregel, de pensioenen verlagen.

Verlagen van pensioen is sinds de Tweede wereldoorlog niet meer voorgekomen, maar toch acht Frans Prins van de stichting van ondernemingspensioenen dat verlaging voor een beperkt aantal pensioenfondsen aannemelijk is. Hoe langer de beursmalaise duurt en hoe lager de rente wordt hoe dichter we in de buurt komen van verlaging van pensioenen.

Minister Donner van Sociale zaken komt in tweede helft van februari met een besluit of het kabinet met maatregelen moet komen om de pensioencrisis te bestrijden. Verder pleiten diverse partijen voor een verlenging van de wettelijke termijn van drie jaar om de dekkingsgraad weer op tenminste 105 procent te krijgen.