Voor vijfde jaar op rij minder sterfgevallen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek melde gisteren dat er in 2007 10.000 minder mensen zullen overlijden dan in 2002. Vooral onder zeventigers neemt de kans op overlijden af. 

Het risico op overlijden neemt over alle leeftijden al decennia af, zo is het overlijdensrisico van kinderen nog maar een zesde van dat in 1950. De recente afname van het aantal overledenen ligt vooral aan de zeventigers. Van hen gingen er in de eerste helft van 2007 ten opzichte van 2002 3000 minder dood. Het aantal mensen dat op zeer hoge leeftijd overlijdt blijft gelijk.
 
Op zich is dat goed nieuws, want een ander bericht van het CBS melde dat een weduwe er sterker op achteruit gaat dan een weduwnaar. Na het overlijden van de man gaat de weduwe er gemiddeld 25 procent in inkomen op achteruit gaat. Het besteedbaar inkomen zou echter nauwelijks dalen omdat minder mensen van het inkomen moeten leven. Overlijdt de vrouw als eerste dan is er geen koopkrachtverlies voor mannen omdat hun partners vaker geen of slechts een klein pensioen hadden.
 
De grootste problemen doen zich voor bij vrouwen die verweduwden en jonger zijn dan 65 jaar. Wanneer zij geen eigen inkomsten hebben kunnen ze ernstig in de problemen komen. Er is namelijk geen Algemene Nabestaanden Pensioen (ANW) meer voor weduwen die geboren zijn na 1950, wat dan rest is het nabestaandenpensioen van de overleden man.