Voorstel D66: de 65-plus BV

Om doorwerken voor ouderen aantrekkelijker te maken pleit D66-kamerlid Kaya voor een apart belastingregime voor 65-plussers met een eigen bedrijf.

Volgens het kamerlid wil een op de vijf 65-plussers wel werken, maar worden ondernemende ouderen tegengehouden door allerlei regeltjes. Als volkvertegenwoordiger pleit ze er vandaag (11 december) bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken voor om het voor ouderen gemakkelijker te maken een eigen bedrijf op te richten, de 65-plus BV.

Bij dit eigen bedrijf zouden dan dezelfde belastingregels moeten gelden als voor de 'ZZP-ers'. Deze Zelfstandigen Zonder Personeel krijgen een volledige zelfstandigenaftrek en een starterskorting. Momenteel is er slechts een halve zelfstandigenaftrek voor 65-plussers. Door deze extra prikkel zouden ouderen sneller bereid zijn om te blijven werken, bijvoorbeeld door zich 20 uur per week te laten inhuren bij hun oude werkgever. Voor de werkgever ook gunstig, want hij heeft geen zorgen meer over verzekeringen en ziekte, die risico's liggen bij de ondernemer zelf.

11 december 2007