Vrijwillige zorg op de tocht

Mezzo, de landelijke organisatie voor vrijwilligers en mantelzorgers luidt de noodklok, want als er niet meer geld komt voor de ondersteuning van vrijwilligers staat de zorg voor duizenden ernstig zieken op de tocht.

De organisaties die vrijwilligers werven, trainen en ondersteunen kunnen niet meer rekenen op steun van het rijk, maar worden nu door de gemeenten betaald. Die gemeenten hebben enerzijds minder geld gekregen dan gehoopt en anderzijds soms andere prioriteiten. Vanaf 1 januari dit jaar is er landelijk 32 miljoen beschikbaar voor vrijwillige zorg. Maar gemeenten die niet het bedrag hebben gekregen waarop zij hoopten houden nu de hand op de knip. Directeur Ouwerkerk van Mezzo vreest het ergste wanneer de gemeenten nog langer blijven dralen bij het toekennen van subsidie. “Tot nu toe laat in de moeilijke regio’s negentig procent van de gemeenten het afweten”, aldus Ouwerwerk. Organisatie hebben volgens de directeur al plannen klaarliggen voor collectief ontslag van de medewerkers. Mochten de organisaties het hoofd niet boven water kunnen houden dan ontbreekt ook de steun en scholing die vrijwilligers nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

24 september 2007