VvE (Verklaring van Erfrecht) eigenlijk niet nodig

De Verklaring van Erfrecht (VvE) is eigenlijk niet nodig voor de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner. Toch vragen banken er vaak naar en jagen ze de langstlevende daarmee onnodig op kosten.

Wanneer een echtgenoot of geregistreerd partner overlijdt, is de langstlevende volgens het Burgerlijk Wetboek automatisch de verkrijger van de nalatenschap. Toch vragen banken om een Verklaring van Erfrecht (VvE), maar niet allemaal.

Sommige banken vragen er niet om wanneer het saldo lager is dan enkele duizenden euro’s of wanneer er sprake is van een langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner en er sprake is van een wettelijke verdeling volgens het Burgerlijk Wetboek.

Dat banken naar een VvE vragen komt omdat een artikel uit het Burgerlijk Wetboek (4:187, lid 2) banken pas ontslaat van hun verantwoordelijkheid wanneer ze een VvE ontvangen hebben. Banken vragen daarom ook de langstlevende die geen VvE hoeft te overleggen een verklaring te tekenen waarin zij verklaart de rechthebbende erfgenaam te zijn, dat de wettelijke verdeling niet ongedaan is gemaakt en dat zij niet het plan hebben om zich in het buitenland te vestigen.

Minister Bos van Financiën zegt in een brief die hij gisteren naar de Tweede kamer stuurde, dat banken aan langstlevende echtgenoten en geregistreerd partners geen VvE meer mogen vragen. Zij mogen dat niet meer doen wanneer zij het volgende kunnen aantonen: hun identiteit, een akte van overlijden (via de burgerlijke stand) en een verklaring van het Centraal Testament Register dat er geen testament gemaakt is. De minister wil er nog geen wet van maken, maar vertrouwt er op de dat de banken samen een beleid kunnen maken dat bij alle banken zal gelden.

Alle andere erfgenamen dan de langstlevende echtgenoot of geregistreerd parter zullen aan een VvE vast zitten wanneer zij over de rekening van de erflater willen kunnen beschikken.