We zijn steeds meer op internet

De rol van de computer en internet wordt steeds nadrukkelijker in onze maatschappij. Steeds vaker is er een verwijzing naar een internetsite voor meer informatie en ook de site van Plus Magazine wordt steeds meer de moeite waard. Niet meedoen lijkt geen optie.

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) deed in opdracht van Seniorweb een onderzoek naar het gebruik van de computer en het internet in het bijzonder. Van de mensen tot 50 jaar heeft rond de 90 procent een computer. In 2005 had tweederde van de 50-plussers een computer waar 58 procent mee het internet op ging.

Het is misschien niet zo vreemd dat van de 85-plussers slechts 5 procent internettoegang heeft, maar voor de jongere ouderen tot 65 jaar lijkt internetloosheid onwenselijk. Onderzoekster Marion Duimel van het SCP vraagt zich af of die jonge groep senioren het zich wel kan permitteren om internet links te laten liggen. Dat lijkt zich te bevestigen door de ouderen die pas het internet ontdekt hebben en zeggen dat er een wereld voor ze is opengegaan. Ze hebben het gevoel erbij te horen in de maatschappij en mee te gaan met de tijd.

De 50-plussers die actief zijn op internet gebruiken het medium om te e-mailen, informatie te zoeken. Dankzij het internet hebben ze meer sociale contacten en zijn minder eenzaam.
 
Opvallend resultaat van het onderzoek is dat internet gelijk maakt, niet opleidingsniveau, geslacht of leeftijd is bepalend voor een handig gebruik van de computer en internet, maar gewoon hoe lang je er al mee bezig bent. Leuk om te weten: mannen en hoger opgeleiden maken zich met zelfstudie of op het werk wegwijs met computers. Vrouwen en lager opgeleiden volgen een cursus.