Weer pleidooi verhoging AOW-leeftijd

Secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken Chris Buijink heeft in zijn traditionele nieuwjaarsartikel in het economenblad ESB opnieuw gepleit voor een verhoging van de AOW-leeftijd.

In het nieuwjaarsartikel van 2008 gaf Buijink al aan dat de toegenomen levensverwachting het langer werken dan de huidige pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar goed mogelijk maakt.

Voor 2009 lijkt de urgentie van langer doorwerken door de kredietcrisis alleen maar toegenomen. Hoe somber de berichten over massaontslagen ook zijn, we hebben volgens de secretaris-generaal te maken met tijdelijk meer werkloosheid. Ook met een toenemend tekort aan geschikt personeel door de vergrijzing. Met meer mensen die langer werken kan toekomstige economische groei zeker gesteld worden en blijven de overheidsfinanciën op orde. Buijink wijst er ten slotte op dat landen om ons heen zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk al tot verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd zijn overgegaan.