Werkloosheid 45-plussers neemt af

Het blijft een belangrijk onderwerp, het vinden van werk wanneer je werkloos bent. Dat valt voor een 45-jarige niet mee, maar volgens de nieuwste cijfers van het CBS gaat het toch de goede kant op.

Deze week presenteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) haar nieuwste werkloosheidscijfers. Er zijn nu 328 duizend werklozen, maar het CBS concludeert dat in alle leeftijdscategorieën de werkloosheid afneemt. Vorig jaar was nog 5,4 procent van de totale beroepsbevolking werkloos, in een jaar tijd is dit percentage gedaald tot 4,3 procent. De groep die het beste weer aan het werk komt is niet verrassend de groep 25 tot 45 jarigen. Toch vindt ook de groep 45-plussers steeds vaker werk. Nu nog is een kwart van alle werkzoekende 45 jaar of ouder, maar in het derde kwartaal van dit jaar vonden 23 duizend niet-werkende werkzoekende 45-plussers een baan.

Nederland is momenteel samen met Denemarken de koploper in Europa als het gaat om werkgelegenheid. In beide landen is de werkloosheid extreem laag, dit vergroot de kansen voor 45-plussers op het vinden van een baan.