Witte ouderen worden vergeten

Het Sociaal Platform Rotterdam brengt op 19 januari haar laatste rapport Witte senioren uit. In dit rapport signaleert het platform dat witte ouderen in verkleurende wijken zich niet langer thuis voelen, maar zich nog wel verbonden voelen met de wijk. Het wordt tijd volgens het platform dat de gemeente Rotterdam meer oog krijgt voor deze groep.

Een seniorenhoofdstad in 2010 en een gratis vouchers om naar het theater te gaan of te kunnen sporten. Sloop geen herkenningspunten in de wijk en maak een overdekt ‘dorpsplein’.

Het zijn aanbevelingen die het Sociaal Platform Rotterdam doet aan in haar rapport over de witte ouderen in de Rotterdamse wijken. Het platform constateert dat de aandacht vooral gericht is op allochtone ouderen en jongeren, de witte ouderen worden vergeten.

Volgens voorzitter Hans Becker van het platform: “De witte senioren blijven achter in een vertrouwde buurt die almaar minder vertrouwd wordt. De senioren voelen zich ontheemd en trekken zich verder terug in hun almaar krimpende netwerken”. Steeds meer worden het praatje bij de verdwenen slager gemist, maar ook culturele activiteiten of levensbeschouwelijke bijeenkomsten over zingeving. Het platform stelt in haar advies dat overal en altijd jongeren centraal staan. Zij adviseert dan ook om met een gratis seniorenvoucher en een Ouderenhoofdstad 2010 ouderen weer de gelegenheid te geven met elkaar in contact te komen.

Het Sociaal Platform Rotterdam heeft als taak de sociale leefbaarheid in wijken te vergoten door te kijken of initiatieven van verschillende instellingen en verenigingen op elkaar kunnen aansluiten. Het platform is per november 2008 opgeheven