Zelfdoding ouderen minder beladen

Volgens een onderzoek van TV-programma 'Rondom tien' vindt een meerderheid van de Nederlanders dat ouderen die levensmoe zijn het recht moeten hebben een eind aan hun leven te maken. Wetgeving verbiedt dat nu nog.

Een oudere mens die niet uitzichtloos en ondragelijk lijdt zou zelf mogen beslissen of hij sterven wil of niet. Van alle ondervraagden in het onderzoek van bureau 'intomart' voor 'rondom tien' blijkt 63 procent deze mening te onderschrijven. Reden die door de ondervraagden genoemd worden zijn: lichamelijke gebreken, eenzaamheid en het besef dat het 'mooi geweest' is.

Hulp bij die zelfdodingen zou volgen iets minder dan de helft van de ondervraagden (49 procent) niet langer strafbaar moeten zijn. Nu is dat nog wel zo en bestaat de kans dat je in de politiecel belandt wanneer je verdacht wordt van hulp bij het beëindigen van een leven.‘Klaar zijn met leven’ wordt minder vaak als reden voor actieve levensbeëindiging gezien, 45 procent kan zich dat voorstellen, 46 procent juist niet.

En altijd hoort er in een dergelijk onderzoek gevraagd te worden naar de pil van Drion, Met deze 'pil' kan dan zelf besloten worden wanneer het leven genoeg is geweest. Van de ondervraagden haalt 59 procent het zelfdodingsmiddel niet alvast in huis, maar 74 procent vindt dat een gecontroleerde verstrekking mogelijk moet zijn.

3 maart 2008