Ziektekosten blijven aftrekbaar

De aftrekpost buitengewone uitgaven ziektekosten blijft bestaan. Dit meldde het NRC Handelsblad gisteren. Het bericht is door de ministeries van Financiën en Volksgezondheid nog niet bevestigd, maar het bericht is hoopgevend.

Berichten wij in de maart-editie van Geld en Recht nog dat de aftrekpost ziektekosten zou gaan verdwijnen, hetgeen ook in het regeerakkoord is opgenomen, dat lijkt nu te gaan schuiven. De bedoeling van het kabinet is de aftrekpost ziektekosten die nu 2 miljard euro per jaar kost minder aantrekkelijk te maken. Er moet 650 miljoen op bezuinigd. Vooral de belangbehartigers van Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen hebben flink bezwaar gemaakt tegen de komende veranderingen. Voor de uitvoering van de regeling die voor de aftrekpost in de plaats moet komen zijn gemeenten verantwoordelijk.

De Chronisch zieken en Gehandicaptenraad, en de ouderenbonden zien dat niet erg zitten. Maar ook de politieke partijen hebben grote bezwaren omdat het dan kan gebeuren dat met gelijke klachten de ene gemeente iets wel vergoedt en de andere juist niet. Volgens het NRC Handelsblad verwacht het kabinet over twee weken met een officieel standpunt te komen, we wachten nieuwsgierig af.