Zorg aan ouderen neemt toe

De zorg die aan ouderen wordt gegeven neemt sterk toe, sneller dan het aantal patiënten.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte maandag bekend dat de zorg die aan ouderen wordt gegeven steeds intensiever wordt en dan nog speciaal in de thuiszorg. In de periode 2002 – 2006 groeide de hoeveelheid gegeven zorg met 3,6 procent. De hoeveelheid mensen die thuis zorg ontving nam in de genoemde periode jaarlijks toe met 2,8 procent, maar de zorg die ze ontvingen nam gemiddeld met 3,4 procent per jaar toe. De zorg in de thuiszorg wordt ook steeds zwaarder en verschuift van van verzorging, naar verpleging.

De zorg in de verzorgings- en verpleeghuizen is ook gestegen, maar hier nam het aantal patiënten juist af. De daling bedroeg 0,9 procent per jaar, terwijl de geboden zorg met 2,2 procent per jaar steeg. In de verpleeg- en verzorgingshuizen wordt vooral extra zorg gegeven aan dementerenden, patiënten reuma, Korsakov en niet aangeboren hersenletsel.