2014: aanmerkelijk belang tarief 22 procent i.p.v. 25 procent

Getty Images

Ik ben directeur-grootaandeelhouder van een BV en – tegen de verwachting in, hebben we gelukkig een goed jaar gedraaid. Privé kan ik wel wat geld gebruiken. Ik ben dan ook van plan om dividend uit te laten keren. Nu heb ik gehoord dat ik daar beter mee kan wachten tot volgend jaar. Klopt dit?

De reden waarom u dit waarschijnlijk heeft gehoord, zal liggen in het feit dat het aanmerkelijk belang (AB) tarief in 2014 tijdelijk verlaagd wordt en wel van 25% naar 22%. Zoals u zult weten bent u over inkomen uit AB (box 2 -inkomen), zoals een dividenduitkering als aandeelhouder van meer dan 5% van de aandelen aanmerkelijk belangheffing verschuldigd. Deze bedraagt 25%. Aangekondigd is echter dat dit tarief eenmalig voor het jaar 2014 zal worden verlaagd naar 22%. Het wordt dus voor een AB-houder in het jaar 2014 voordeliger om een aandelenpakket te verkopen of om een dividenduitkering te krijgen - bijvoorbeeld ter afname van een schuld in rekening-courant.

N.B. DGA's die een pensioen opbouwen in eigen beheer moeten echter wel opletten. Teveel dividend uitkeren kan ertoe leiden dat deze DGA - volgens standpunt van de Belastingdienst - zijn pensioen afkoopt. Het is dan ook belangrijk om eerst een goede 'uitkeringstoets' uit te voeren. Daarbij moet rekening worden gehouden met de werkelijke en niet slechts de fiscale waarde van de pensioenvoorziening. Ik zou u willen adviseren om hierover verder met uw accountant of fiscalist te overleggen.

Auteur 
  • Nicole Goud
Bron 
  • geldenrecht.nl