Alimentatielijfrente voor ex aftrekbaar?

Getty Images

Ik ben kort geleden gescheiden en we hebben afgesproken dat ik voor mijn ex een alimentatielijfrente koop. Is dit aftrekbaar?

Bij een alimentatielijfrente koopt de alimentatieplichtige de alimentatieplicht af door eenmalig een bedrag te storten, de zogenoemde koopsom. Uit dit bedrag keert de verzekeraar periodiek de alimentatie uit aan de ex-partner. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, is de koopsom volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. De koopsom is een persoonsgebonden aftrek. De ex-partner betaalt, net als bij een gewone alimentatie-uitkering, inkomstenbelasting over de ontvangen bedragen.

U hoeft met de betaling niet te wachten tot de echtscheiding is ingeschreven in het echtscheidingsregister. De staatssecretaris heeft wel bepaald dat op het tijdstip van indiening van de aangifte inkomstenbelasting van de betalende (ex-)echtgenoot de echtscheiding daadwerkelijk tot stand moet zijn gekomen.” Aftrek kan plaatsvinden in het jaar van betaling. De Wet op de inkomstenbelasting bepaalt hiervoor dat:

De aftrek het inkomen in box 1 vermindert, maar niet verder dan nihil;
Voor zover de aftrek niet ten laste van box 1 kan komen, vermindert het box 3 inkomen, maar niet verder dan nihil;
en vervolgens vermindert de persoonsgebonden aftrek het box 2 inkomen.

Is er hierna nog een restantbedrag over dat niet in aftrek kan worden gebracht, dan wordt dit rondje volgend(e) ja(a)r(en) weer gemaakt.

N.B. Het voordeel van een dergelijke koopsom is dat het eigen vermogen in box 3 afneemt, waardoor u 1,2 procent vermogensrendementsheffing bespaart. Ook hoeft u er verder niet meer naar om te kijken. Een groot nadeel is dat indien de ex-partner voor het einde van de looptijd overlijdt, het resterende bedrag toe komt aan de verzekeraar. Ook heeft de betalende ex-partner niet de mogelijkheid om de uitkeringen stop te zetten of te verlagen, bijvoorbeeld als de ex-partner hertrouwt of zelf over een hoger inkomen beschikt.

Auteur 
  • Nicole Goud
Bron 
  • geldenrecht.nl