Banksparen verslaat levensverzekering

Banksparen zit in de lift. In de eerste helft van dit jaar zijn er zelfs net iets meer bankspaarrekeningen geopend dan dat er levensverzekeringen verkocht zijn.

Banksparen is pas sinds 1 januari 2008 mogelijk. Sindsdien is het hard gegroeid, en eind juni waren er bijna 600.000 bankspaarrekeningen met een totaal saldo van 8,6 miljard euro bij Nederlandse banken geopend.

Dat saldo is ongeveer twee keer zoveel als een jaar eerder. Vergeleken met twee jaar geleden is het saldo zelfs vier keer zo hoog. Dit blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

Vliegwieleffect
DNB verklaart de snelle groei uit een vliegwieleffect: aan de ene kant komen er steeds meer rekeningen bij, aan de andere kant blijven spaarders geld inleggen op bestaande rekeningen. Ondanks die groei maakt het opgebouwde spaarsaldo nog geen 3% uit van al het geld dat Nederlanders hebben gespaard.

Fiscaal voordelig
Banksparen is een manier om fiscaal voordelig te sparen. Het geld komt op een geblokkeerde rekening en is onder voorwaarden het belastingvrij op te nemen, bijvoorbeeld als aanvulling op het pensioen of voor het aflossen van de hypotheek. Voor de introductie van banksparen waren levensverzekeringen de populairste manier om fiscaal voordelig te sparen. In praktijk bleken later veel verzekeringen een ‘woekerpolis, waarop hoge kosten werden ingehouden. Sinds 1 januari 2008 daalt de verkoop van levensverzekeringen. Die daling is ongeveer even groot als de groei van het banksparen, die in veel gevallen ook voordeliger lijkt te zijn.

Auteur 
Bron 
  • geldenrecht.nl