Erfenis verwerpen

Getty Images

Kinderen nemen een erfenis beneficiair aan. Is het toch nodig om hiervoor naar de rechtbank te gaan? Het antwoord staat op PlusOnline.

Mijn vader is onlangs overleden. De erfenis is duidelijk negatief en ik wil die daarom verwerpen. Ik heb minderjarige kinderen. In het meinummer van Plus las ik dat zij volgens de wet beneficiair aanvaarden. Moet ik voor hen ook naar de rechtbank?

Ja. Als u de erfenis verwerpt, bestaat het risico dat de (negatieve) erfenis overgaat naar uw kinderen. Indien zij minderjarig zijn, bent u aansprakelijk. Beneficiair aanvaarden wil zeggen dat de erfgenaam alleen erft als het saldo van de erfenis positief is. Minderjarigen worden beschermd tegen schuldeisers en moeten daarom altijd beneficiair aanvaarden. U moet als ouder binnen drie maanden een verklaring tot beneficiaire aanvaarding afleggen bij de rechtbank. Dit kost circa €100. In de praktijk laten wettelijke vertegenwoordigers de termijn van drie maanden nogal eens verlopen. Voor het kind heeft dit geen gevolgen, omdat het volgens de wet geacht wordt beneficiair te hebben aanvaard. De wettelijke vertegenwoordiger is echter aansprakelijk voor de schade die door schuldeisers wordt geleden door het niet afleggen van deze verklaring binnen de gestelde termijn.
Voor u is het dus niet verstandig om de erfenis te verwerpen omdat u zo de kinderen en vooral uzelf opzadelt met een probleem. Beter en netter is het om zelf beneficiair te aanvaarden.

Meer vragen over geld en recht? U vindt ze in de rubriek 'Vraag en antwoord'.

Missing media-item.

Auteur 
Bron 
  • Plus Magazine