Erven en schenken voorbeeld: wie erft wat als u getrouwd of alleenstaand bent?

Wie erft wat als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, alleenstaand bent of als uw ouders nog leven?

Gemeenschap van goederen

Willem en Gea hebben twee kinderen en zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Willem overlijdt.

Wie erft?: Gea en de kinderen erven Willems nalatenschap. De helft van de bezittingen zijn al van Gea omdat Willem en zij in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. De andere helft vormt de erfenis van Willem. Deze erfenis wordt in drieën verdeeld: een deel voor het ene kind, een deel voor het andere kind en een deel voor Gea. Omdat in het huidige erfrecht de erfenis van de kinderen slechts een vordering is op hun moeder, blijft Gea beschikken over het hele vermogen uit de gemeenschap en kan zij ongestoord voortleven. 

Wat erft diegene?: Gea beschikt na het overlijden van Willem over de hele nalatenschap. De kinderen komen pas na het overlijden van Gea in aanmerking voor het erfdeel van hun vader.

Alleenstaand

Bert overlijdt kinderloos en zonder partner.
Wie erft?: Berts ouders leven nog. Hij heeft vijf broers. Zijn oudste zus Anna is al eerder overleden.  

Wat erft diegene?: Berts ouders, broers en Anna's kinderen erven zijn nalatenschap. Anna's kinderen erven (namens hun moeder) haar erfdeel.

Als de ouders nog leven

Antoinette is alleenstaand en heeft geen kinderen. Ze heeft drie broers, van wie één al is overleden: Johan. Haar ouders leven nog. Antoinette overlijdt.
Wie erft?: Er zijn vijf erfgenamen: haar ouders en de drie broers. Omdat Johan al is overleden, nemen zijn kinderen zijn plaats in. De weduwe van Johan is schoonfamilie en erft daardoor niet. Antoinettes ouders erven ieder een kwart. De andere helft van de nalatenschap wordt verdeeld onder de broers. De twee levende broers erven ieder een derde van de helft. Johans twee kinderen (zijn plaatsvervullers) erven beide de helft van wat hun vader zou hebben ontvangen.  

Wat erft diegene?: Antoinette laat €60.000 na. De ouders van Antoinette erven ieder €15.000. Haar twee broers erven ieder €10.000. En de twee kinderen van de overleden broer Johan erven ieder, als plaatsvervullers, €5000.

Lees meer over erven en schenken: 

 1. Erven & schenken voorbeeld: verwerpen van de erfenis
 2. Erven & schenken voorbeeld: wat erven de kinderen bij hertrouwen ouder?
 3. Erven & schenken voorbeeld: schenken aan kinderen met testament 
 4. Erven & schenken: aangifte successierecht
 5. Erven & schenken: de belastingdienst
 6. Erven & schenken: het testament
 7. Erven & schenken: onterven of uitsluiten
 8. Erven & schenken: rechten en plichten van de langstlevende
 9. Erven & schenken: schulden erven en een erfenis (niet) aanvaarden
 10. Erven & schenken: vraag en antwoord
 11. Erven & schenken: wie erft wat?
 12. Erven & schenken: zonder kinderen

Heeft u nog vragen over erven & schenken?  

Bel de PlusTelefoon: 0900-2040718 (€0,45 p/m)

Abonnees van Plus Magazine kunnen bellen met vragen over:

 • Erven en schenken
 • AOW
 • Pensioen
 • Sociale Uitkeringen
 • Belastingen
 • Wonen
 • Ziektekostenverzekering
 • Consumentenbelangen
 • Andere vragen over geld & recht

Formuleer uw vraag kort en bondig. Houd uw abonneenummer bij de hand. Deze vindt u op het adresetiket.

De Plustelefoon is bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 uur.

U kunt uw vraag ook emailen naar plustelefoon@plusmagazine.nl. Vergeet niet uw telefoonnummer in de email te vermelden.

Auteur