Minder aftrek hypotheekrente vanaf 2014 in de 4e schijf.

Getty Images

Ik hoorde dat vanaf 1 januari 2014 de hypotheekrenteaftrek al weer gaat wijzigen. Kunt u uitleggen hoe dat zit?

Vanaf 2014 kunnen de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning niet meer tegen het tarief van de vierde schijf in aftrek worden gebracht. Voor zover kosten in aftrek worden gebracht tegen het tarief van de eerste, tweede of derde schijf blijft dit hetzelfde. Voor zover deze kosten in aftrek worden gebracht tegen het tarief van de vierde schijf verandert dit dus wel en wordt het fiscale voordeel gelijk aan het bedrag dat aan aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in aftrek wordt gebracht, vermenigvuldigd met het in dat jaar geldende aangepaste tarief.

Dat aangepaste tarief bedraagt in 2014 51,5% en dit wordt vervolgens jaarlijks met stappen van 0,5%-punt verlaagd. Op deze manier heeft ‘de tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning’ dan ook geen invloed op de bepaling en de hoogte van het belastbare inkomen uit werk en woning. Daardoor zijn er geen gevolgen voor het recht op inkomensafhankelijke regelingen

Voorbeeld:
De WOZ-waarde van uw woning bedraagt € 200.000. U heeft een eigenwoningschuld. Het eigenwoningforfait (hierna: EWF) bedraagt 0,6% van € 200.000 is € 1.200. In 2014 betaalt u € 9.000 aan rente. Dit gehele bedrag is aftrekbaar. De grens tussen de derde en vierde schijf ligt op € 57.000.

Stel in 2014 bedraagt uw pensioen, voor aftrek van de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning (maar inclusief EWF), € 70.000. Uw belastbare inkomen uit werk en woning na toepassing van de genoemde aftrek bedraagt € 61.000. U trekt het gehele bedrag aan rente af tegen het tarief in de vierde (52%) schijf en krijgt daardoor te maken met de tariefsaanpassing.

Zonder tariefsaanpassing zou het fiscale belastingtarief over de betaalde rente 52% van € 9.000 bedragen (€ 4.680). Echter, in 2014 bedraagt het aangepaste tarief 51,5%. Hierdoor is het fiscale voordeel geen € 4.680, maar € 4.635 (51,5% van € 9.000). Het verschil van € 45 is het bedrag dat u in 2014 verschuldigd bent als gevolg van ‘de tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning’. 

De door u verschuldigde belasting wordt dus eerst berekend alsof er geen tariefsaanpassing is en dat bedrag wordt in 2014 met € 45 verhoogd. Voor 2015 en volgende jaren geldt dit wederom. Als u weer € 9.000 rente betaalt krijgt u een verhoging van € 90 (1%). Zo is de correctie elk jaar een half procent hoger.

Auteur 
  • Nicole Goud
Bron 
  • geldenrecht.nl