Opgezegde verzekering moet schade vergoeden

Getty Images

U zegt de autoverzekering op en een paar uur later veroorzaakt u een ongeluk. Hoewel u onverzekerd bent, kunt u toch de schade van de verzekering vergoed krijgen.

Dat blijkt uit een bindende uitspraak van de geschillencommissie van het Kifid. Een verzekeringstussenpersoon kreeg het verzoek om een autoverzekering te beëindigen en dat heeft hij direct doorgegeven aan de verzekeraar. Daarop werd de verzekering onmiddellijk stopgezet, zonder opzegtermijn. Dat is wettelijk toegestaan.

Zorgplicht
De geschillencommissie meent dat het tot de zorgplicht van een tussenpersoon behoort om de consument in zo’n geval te wijzen op het risico dat hij neemt door een wettelijk verplichte verzekering per direct op te zeggen. De geschillencommissie denkt dat de consument nooit onverzekerd was gaan rijden als de tussenpersoon had gevraagd of de auto bij een ander was verzekerd, of dat de auto niet meer in het bezit was van de consument. Als de consument voldoende was gewaarschuwd, was hij verzekerd gebleven en had hij nooit schade kunnen lijden.

De geschillencommissie vindt dat de tussenpersoon tekort is geschoten en daarom moet hij de schade vergoeden die de consument heeft geleden.

www.kifid.nl/fileupload/jurisprudentie/GeschillenCommissie/2013/Uitspraak_2013-340_Bindend.pdf

Auteur 
  • Perry van Dijk
Bron 
  • geldenrecht.nl