Toeslagen AOW gaan op de schop

Getty Images

Ik krijg een toeslag op mijn AOW omdat ik een jongere partner heb. Ik heb begrepen dat die toeslag per 1 januari 2015 gaat verdwijnen. Geldt dat ook voor mensen die de toeslag al hebben?

Toeslag verdwijnt?
Nee, de maatregel geldt voor nieuwe gevallen. Alleen gepensioneerden die geboren zijn in 1950 of later, komen niet meer in aanmerking voor de aanvulling en moeten het doen met een AOW van ongeveer 750 euro. Maar zoals het er nu naar uitziet geldt dat niet voor iedereen. Partners die samen een inkomen hebben van 50 000 euro of meer, gaan de toeslag wellicht kwijt raken. Op die manier wordt de toeslag voor mensen die hem al hebben inkomensafhankelijk.

Inkomen van beiden
De toeslag wordt niet alleen gekoppeld aan het inkomen van de jongere partner, maar aan het inkomen van beiden. De maatregel moet op 1 juli van het volgend jaar ingaan. Maar het parlement moet zich er nog wel over uitspreken. Als de jongere partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt heeft deze natuurlijk recht op zijn of haar AOW.

Bedrag AOW
De bruto AOW bedraagt voor alleenstaanden 1086 euro. Voor partners bedraagt de AOW 750 euro. Twee AOW-gerechtigden komen dus uit op 1500 euro bruto. Het bedrag van 750 euro ontvangen AOW’ers ook als ze een jongere partner hebben. Als die jongere partner weinig of geen eigen inkomsten heeft, heeft hij of zij recht op een partnertoeslag, tot deze 65 jaar wordt. Een volledige toeslag bedraagt een hele AOW-uitkering. Dat betekent dat ze samen 1476 euro bruto gaan ontvangen. De toeslag wordt kleiner naar gelang de jongere partner meer inkomsten heeft.

Uitkeringen inclusief prepensioen van de jongere partner, worden volledig van de toeslag afgetrokken. Inkomsten uit werk worden gedeeltelijk verrekend. In de toekomst zullen dus ook de inkomsten van de oudere partner een rol gaan spelen bij de toeslag.

Auteur 
  • Jaap Roelants
Bron 
  • geldenrecht.nl