Wijkverpleging stijgt met 22 duizend patiënten

Door de vergrijzing en het beleid om mensen langer thuis te laten wonen, stijgt het aantal mensen dat een beroep doet op wijkverpleging. In 2018 hebben 589 duizend mensen wijkverpleging ontvangen, 22 duizend meer dan in 2017. De kosten voor wijkverpleging zijn in 2018 gestegen tot 3,6 miljard euro, 200 miljoen meer dan in 2017. De kosten per persoon lagen gemiddeld op 6200 euro.

Dat meldt Vektis in het factsheet Wijkverpleging. Vooral ouderen maken gebruik van wijkverpleging. Drie van de vier ontvangers is ouder dan 67 jaar en de gemiddelde leeftijd is 75 jaar. De piek ligt met ruim 22 duizend ontvangers bij mensen van 84 jaar. De meeste ontvangers zijn vrouw.

Gemiddeld hebben ontvangers 5 uur wijkverpleging per week en ontvangen ze het zes maanden lang. De grootste groep bestaat uit kwetsbare ouderen en chronisch zieken met een psychogeriatrische of psychiatrische aandoening. Zij ontvangen gemiddeld vier uur wijkverpleging en zijn structureel aangewezen op wijkverpleging.

Zorg in natura

Wijkverpleging valt in het basispakket van de zorgverzekering. Er is geen eigen risico en geen eigen bijdrage. De meeste mensen ontvangen wijkverpleging via een aanbieder (zorg in natura). Een minderheid, 21.000 ontvangers, heeft de wijkverpleging zelf ingekocht met een persoonsgebonden budget.

Bron(nen):