AOW'er moet zelfde brutoloon krijgen

Een werkgever mag een werknemer die na de AOW-leeftijd doorwerkt geen lager loon geven voor hetzelfde werk als voor de AOW-leeftijd. Dat is leeftijdsdiscriminatie. Een werknemer moet bruto hetzelfde ontvangen, ongeacht de netto gevolgen.

Dat blijkt uit een oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. Een man die bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG) werkte, kreeg na het bereiken van de AOW-leeftijd een nieuw arbeidscontract aangeboden voor hetzelfde werk. De KNMG stelde het brutoloon zo vast dat de man netto hetzelfde salaris zou overhouden als voor zijn AOW. Het brutosalaris werd dus verlaagd. De man accepteerde dit niet. Hij vond het leeftijdsdiscriminatie en bovendien pikte de KNMG op die manier zijn belastingvoordeel in.

Geen uitzondering

Het College was het met de werknemer eens. Loon, inclusief belasting en premies, is de vergoeding voor de afgesproken arbeid. Door een AOW'er minder loon te geven, maakt de KNMG onderscheid op basis van leeftijd. Dat is alleen toegestaan als er een wettelijke uitzondering is. Aangezien dat hier niet het geval is, discrimineert de KNMG deze werknemer door een lager loon te geven dan zijn jongere collega's. Dat mag niet.

Bron(nen):