Dekkingsgraad verder verbeterd

Dekkingsgraad verbeterd
Getty Images

De pensioenfondsen hebben in februari hun financiële positie verder verbeterd. De beleggingskoersen daalden de afgelopen maand, maar door de rentestijging zijn ook de verplichtingen gedaald. Per saldo is de indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen daardoor gestegen naar 120 procent.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van financieel dienstverlener Aon op pensioengebied. De indicatieve beleidsdekkingsgraad, dat is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden, bleef in februari gelijk: 121 procent. De actuele dekkingsgraad is op dit moment lager dan de beleidsdekkingsgraad, omdat veel pensioenfondsen de afgelopen tijd hun pensioenen hebben verhoogd.

In maart 2020 bereikte de dekkingsgraad de laagste stand van de afgelopen tien jaar met 75 procent. Daarna begon een gestage stijging tot november vorig jaar. De dekkingsgraad kwam toen uit op 130 procent. De beleidsdekkingsgraad fluctueert veel minder sterk. In februari 2021 was de beleidsdekkingsgraad het laagst met 95 procent. Gedurende twee jaar was de gemiddelde beleidsdekkingsgraad lager dan de grens van het dekkingstekort van 105 procent. Houdt zo'n periode vijf jaar aan, dan moet het pensioenfonds de pensioenen gaan korten. Inmiddels ligt de beleidsdekkingsgraad weer ruim boven de grens van het dekkingstekort.

Bron: AON

Auteur