'Er moet één Pensioenloket komen'

Consumentenbond pleit voor Pensioenautoriteit

Met het nieuwe pensioenstelsel in zicht is het belangrijk dat er één toezichthouder komt die erop toeziet dat het opnieuw verdelen van 1.700 miljard euro aan pensioengeld in goede banen loopt.

Daarvoor pleit de Consumentenbond.
 

Van één grote hoop, naar eigen pensioenpotje

Kort samengevat betalen de meeste werknemers nu een pensioenpremie en dat geld gaat op één grote hoop waaruit een -in theorie- gegarandeerd pensioen wordt betaald. Maar dat systeem piept en kraakt, deels doordat we langer leven en de lage rente waarmee fondsen moeten rekenen. Het pensioenstelsel gaat daarom de komende jaren op de schop en in plaats van alle pensioenpremies op één grote hoop en met in ruil daarvoor een 'garantie' op pensioen, wordt het pensioen individueler.
Werknemers en gepensioneerden krijgen een min of meer eigen pensioenpot en sparen zo voor het eigen pensioen. Het pensioenfonds beheert dat geld, maar de risico's van stijgende en dalende rendementen komen zo veel directer bij de werknemers en gepensioneerden te liggen, al zijn er wel verschillende plannen voor 'buffers' om de grootste schommelingen op te vangen.

De politiek, werknemers en vakbonden zijn het in grote lijnen eens over deze verandering, maar de concrete invulling daarvan blijft een struikelblok. Want hoe vertaal je bestaande pensioenrechten in het nieuwe stelsel? Iemand van bijvoorbeeld 52 heeft al meer dan 30 jaar pensioenpremie betaalt en dat vertegenwoordigt een waarde. Veel waarden, want gemiddeld werken we één dag in de week voor ons pensioen. Dan zitten er al zes jaarsalarissen in de pensioenpot. Wat gebeurt er met dat geld?
En hoe zit het voor de mensen die al met pensioen zijn? Veel vragen, weinig antwoorden en minister Koolhaas heeft inmiddels al aangegeven een jaar langer nodig te hebben voor het verder uitwerken van de nieuwe pensioenregels.

(tekst gaat door onder de foto)

De pensioenfondsen mikken nu op invoering van het nieuwe stelsel in 2027, eerder was dat nog 2026.

 

Een plek voor pensioenvragen, -klachten én toezicht

De Consumentenbond pleit nu voor de oprichting van een onafhankelijke pensioenautoriteit die erop toe moet gaan zien dat die overgang straks goed verloopt. Bovendien moet dat ook een loket zijn waar iedereen, dus werknemers én gepensioneerden terecht kunnen met vragen over het pensioen. Zo'n autoriteit is hard nodig om het vertrouwen in onze pensioenen een beetje te herstellen.

Het ontbreekt volgens de bond nu aan een loket waar de burger terechtkan met vragen en klachten. ‘Maar dat ook een tegenmacht kan vormen voor de gevestigde pensioenbelangen. Een instelling die nagaat of er achter incidenten structurele fouten schuilgaan, en waar nodig nader onderzoek kan instellen en aanbevelingen kan doen’, schrijft de bond.

De Koepel van Gepensioneerden ziet in een Pensioenloket geen oplossing, meldt AMWeb. In dit plan zit nog de aanname zit dat mensen zelf weten wat ze het beste kunnen doen met hun pensioen en daar ook naar handelen.
“Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het niet”, zegt de koepel. Te vaak zouden mensen nog het slachtoffer worden van ‘een vinkje verkeerd gezet of iets vergeten aan te leveren’, met verstrekkende gevolgen. “Verkeerde keuzes kunnen grote financiële consequenties hebben. Pensioenregels zijn wat dat betreft een mijnenveld, zeker met het nieuwe pensioenstelsel in zicht.”

Volgens de Koepel Gepensioneerden klinkt een nieuwe instantie daarom logisch, maar de échte oplossing  zit in het eenvoudig, uitvoerbaar, uitlegbaar en aantoonbaar begrijpelijk maken van pensioenregels. Daarom roept de Koepel de politiek opnieuw op om de aanbevelingen van de ingestelde commissie Bosman, die de uitvoering van wetten onder de loep nam, in de praktijk te brengen.