Erven van een vriend is een dure zaak!


Dit jaar verwacht ik van een vriend een erfenis van ongeveer 25.000 euro. Ik heb AOW en een pensioen van bijna 300 euro. Gaat dit ten koste van mijn zorgtoeslag? Moet ik nog ergens anders rekening mee houden?

Een erfenis is net als een prijs in de loterij of een schenking, geen inkomen. Daar verandert bij u dus niets aan. De erfenis wordt wel bij uw spaargeld opgeteld. Komt het totale bedrag daardoor boven de vermogensgrens van de zorgtoeslag, raakt u uw toeslag kwijt. Die grens is 114.779 euro (2019) voor een alleenstaande. Een behoorlijk royale grens dus.
Over de erfenis moet u wel belasting betalen. Het geld komt van een vriend en niet van een naast familielid. Daarom is de belastingvrijstelling laag, slechts 2.173 euro. Als een kind of partner erft, ligt de vrijstelling, dus het belastingvrije gedeelte,  vele malen hoger.
Ook het belastingtarief is bij een erfenis van een vriend hoog, 30 procent. Dat betekent dat u over een erfenis van 25.000 euro rond de 6850 euro aan erfbelasting zal moeten betalen.

De belastingdienst meet een keer per jaar het vermogen van de belastingbetalers. Dat is op 1 januari. Dus als u het geld halverwege dit jaar zou ontvangen, gebeurt er niets met uw toeslagen, ook niet als uw vermogen boven de zorgtoeslaggrens terecht zou komen.  Maar als u per 1 januari 2020 dan nog steeds meer dan 114.7779 euro op uw bankrekeningen heeft staan, krijgt u in dat jaar geen zorgtoeslag en moet je je toeslag direct stop zetten.