Financiële positie pensioenfondsen verslechterd

De financiële positie van de pensioenfondsen is in het tweede kwartaal verslechterd. De belangrijkste oorzaak is de daling van de rente op de financiële markten. Dat meldt de Nederlandsche Bank op basis van rapportages van pensioenfondsen.

Het aantal pensioenfondsen met een dekkingsgraad onder de 104,2 procent is gestegen. Deze fondsen beheren zestig procent van alle pensioenaanspraken. Een kwartaal eerder lag dat percentage op 56 procent. Het gewogen gemiddelde van de dekkingsgraad van alle pensioenfondsen is gedaald naar 101,8 procent.

Kortingen

Voor een eventuele korting op de pensioenen is de beleidsdekkingsgraad van belang. Dat is het gemiddelde over twaalf maandelijkse dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is gedaald naar 106,0 procent. Bij 51 pensioenfondsen ligt de beleidsdekkingsgraad onder de kritische grens van 104,2 procent. Deze fondsen beheren zestig procent van alle pensioenaanspraken. Nog eens 53 fondsen hebben een beleidsdekkingsgraad boven de 104,2 procent, maar toch nog onvoldoende voor indexering van het pensioen. Deze fondsen beheren zo'n twintig procent van alle pensioenaanspraken. Bij 101 pensioenfondsen, die samen twintig procent van de aanspraken beheren, is de beleidsdekkingsgraad hoog genoeg voor indexering.

Bron(nen): De Nederlandsche Bank