Krijgen we in 2022 eindelijk méér pensioen?

Het zit al maanden mee op de beurs en dat betekent dat veel pensioenfondsen er nu weer veel beter voorstaan. Betekent dit dat de pensioenen volgend jaar weer meestijgen met de inflatie?

Laten we beginnnen met het goede nieuws: van de ruim 250 pensioenfondsen hebben 90 fondsen hun zaken zo goed op orde dat ze voor het eerst sinds jaren de aanvullende pensioenen niet hoeven te bevriezen, maar mee kunnen laten stijgen. Dat geldt onder meer voor de pensioenfondsen voor de Detailhandel (winkelpersoneel) en de Bouw.

Deze fonden hebben een zogeheten dekkingsgraad van 110 procent. Dat betekent dat ze voor iedere euro die ze verwachten uit te moeten gaan geven, 1 euro en 10 cent in kas hebben. Volgens de huidige regels is dat voldoende marge om de pensioenen iets te laten stijgen, maar uiteindelijk beslissen de pensioenfondsen zelf of ze dat ook gaan doen.

Dat deze mogelijkheid weer bestaat is bijzonder, want sinds 2010 zijn er nauwelijks aanvullende pensioenen verhoogd. Eerst door tegenvallende beursresultaten, later door een historisch lage rente en juist die rente is een belangrijke factor of de pensioenfondsen ook in de toekomst aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Met dank aan de beurs lijkt het nu bij een aantal fondsen mee te zitten.

Maar onlangs heeft staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken dat optimisme een stevige knauw gegeven. Hij gaf aan dat de twee grootste pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn nog lang niet aan die normen voldoen. ,, Dus we zijn er nog steeds niet. Ik snap natuurlijk de wens van indexering heel goed, want voor de meeste mensen is de verhoging van de pensioenen, de afgelopen jaren niet doorgegaan. Dat is gewoon frustrerend.” Dat geldt ook voor de grote metaalfondsen. In sommige gevallen halen die nog niet eens een dekkingsgraad van 100 procent.

Nieuw pensioenstelsel

Of de fondsen die dat wettelijk gezien zouden mogen, volgend jaar ook gaan indexeren is maar de vraag. Waarschijnlijk houden ze liever wat extra's achter de hand, want op de achtergrond van het debat over indexering van de pensioenen, speelt de behandeling van het nieuwe pensioenstel in de Tweede Kamer, dat spel gaat in 2022 op de wagen en er is nog veel onzeker. Het nieuwe pensioenstelsel maakt het voor de pensioenenfondsen gemakkelijker de pensioenen mee te laten bewegen met de groei van de economie. In het nieuwe pensioenstelsel gaan mensen hun een eigen pensioenkapitaal opbouwen. Daarmee kopen ze op hun pensioenleeftijd, een pensioenuitkering aan. Ook gaan pensioenen meer meebewegen met beleggingsresultaten. Pensioenen gaan eerder omhoog als het economisch beter gaat, maar ook omlaag als het economisch slechter gaat. Daarmee wil men pensioenen in Nederland meer toekomstbestendig maken. Het is een hele ingewikkelde operatie die op 1 januari 2023 moet ingaan. Dat is alweer een jaar later dan eerder werd verondersteld. De pensioenfondsen hebben dan vier jaar de tijd hun beleid (en systemen) aan te passen aan het nieuwe stelsel.

Naar aanleiding van een motie heeft Staatssecretaris Wiersma al wel laten weten: ,,Als de Tweede Kamer nou echt tempo maakt met de behandeling van de nieuwe pensioenwet, zal de indexatie in elk geval in 2023 plaats hebben. Ik ben dan bereid ook de indexatie met terugwerkende kracht over 2022 toe te staan.”