Wat is er nieuw aan het nieuwe pensioenstelsel?

Pensioendeskundige Bas Werker geeft antwoord

Getty Images

Bas Werker, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg en medewerker van pensioeninstituut Netspar, geeft antwoord op de belangrijkste vragen over het nieuwe pensioenstelsel. Heeft het gevolgen voor de AOW? Van wie is het pensioengeld eigenlijk? Hoogleraar Bas Werker legt het uit.

In deze aflevering gaat hij in op de vraag of het nieuwe pensioenstelsel ook gevolgen heeft voor de AOW. Bas Werker legt uit dat ons pensioen in de meeste gevallen bestaat uit twee delen, ook wel pijlers genoemd.

De eerste pijler is het 'staatspensioen', de AOW. Die krijgt bijna iedereen, mits je in Nederland hebt gewoond.

De tweede pijler is het aanvullende pensioen. Dat bouw je op via de werkgever, meestal bij een pensioenfonds en daarvoor betaal je premie. De afspraken voor het nieuwe pensioenstelsel gaan vooral over die tweede pijler en hebben dus geen directe invloed op de AOW. Maar doordat de afspraken over het nieuwe pensioenstelsel ook een politiek spel zijn tussen werkgevers en werknemers die premie betalen en de overheid die de regels maakt over de verdeling van pensioenen, zijn er ook nieuwe afspraken gemaakt over de AOW-leeftijd.

Die loopt door het nieuwe stelsel iets langzamer omhoog dan de gemiddelde levensverwachting en een groep 60-plussers kan door het nieuwe stelsel alsnog enkele maanden eerder met pensioen dan verwacht.

Meer zien?

Bas Werker geeft ook antwoord op de volgende vragen over het nieuwe pensioenstelsel:

Auteur 
  • Webredactie