Opeethypotheek mag ten koste van nabestaanden

Een financieel adviseur hoeft bij het adviseren over een opeethypotheek geen rekening te houden met de belangen van de nabestaanden. Zij zijn geen partij bij het advies of de geldlening. De adviseur heeft alleen een zorgplicht jegens de hypotheeknemer.

Dat blijkt uit een bindend advies van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid. In 2011 sloot een 70-jarige vrouw via een financieel adviseur een hypothecaire lening af van 415 duizend euro. Met een deel van het geld kocht zij een direct ingaande lijfrente om de hypotheeklasten de komende tien jaar te betalen. Daarna zou zij, als ze nog in leven was, het huis verkopen. Over een ander deel van het geleende geld kon zij vrij beschikken. Het was dus een opeethypotheek, bedoeld om het inkomen aan te vullen. De vrouw wist dat de lening te hoog was in verhouding tot haar inkomen.

Nalatenschap

Na het overlijden van de vrouw eiste haar dochter ruim vierhonderdduizend euro van de adviseur, onder meer omdat de adviseur geen rekening had gehouden met de belangen van de nabestaanden. Hierdoor heeft hij een niet-passend product geadviseerd. Ook was de lening hoger dan toegestaan, omdat de vrouw alleen een AOW-uitkering ontving. De Geschillencommissie was het niet met de nabestaande eens. De vrouw had een opeethypotheek gesloten. De essentie daarvan is dat de overwaarde in het huis wordt gebruikt om het inkomen aan te vullen. Vanzelfsprekend verkleint zo'n hypotheek de waarde van de nalatenschap. Dat het inkomen te laag is in verhouding tot de lening, vond de Geschillencommissie niet het belangrijkste. Het gaat in dit geval om de overwaarde en die was in dit geval hoog genoeg voor de lening. De adviseur heeft daarom de vrouw met een opeethypotheek een passend advies gegeven.

Vergelijk hier uw hypotheek en bekijk de laagste rentetarieven.