Pensioen betalen na scheiding

Vraag van de week

Volgens het echtscheidingsconvenant had mijn ex-vrouw de verplichting om de echtscheiding bij mijn pensioenfonds te melden zodat zij - als ik pensioen zou gaan - direct van het pensioenfonds haar deel zou krijgen. Dat heeft zij echter niet binnen de termijn van twee jaar gedaan. Moet ik nu toch haar de helft van mijn ouderdomspensioen geven?

Ja, ondanks het niet nakomen van de verplichting uit het echtscheidingsconvenant bent u uw ex-echtgenote haar deel van uw ouderdomspensioen verschuldigd. In de Pensioenvereveningswet van 1 mei 1995 hebben de gewezen echtgenoten twee jaar de tijd om de echtscheiding bij hun pensioenfonds of het pensioenfonds van de ex-partner te melden. In uw situatie zou uw ex-echtgenote dat doen. Door (emotionele) omstandigheden is dat blijkbaar niet gebeurd. Omdat dit niet gebeurd is, vallen we terug op hoe het voor 1 mei 1995 geregeld was. Namelijk dat de pensioengerechtigde het pensioen dat de ex-echtgenoot toekomt direct aan haar of hem overmaakt. Het niet melden van de echtscheiding door uw ex-echtgenote ontslaat u niet van die verplichting.

U kunt uw pensioenfonds vragen of zij meewerken aan het alsnog direct overmaken aan uw ex-echtgenote. Dat hoeven ze echter van de wet niet te doen; u vraagt dus een gunst. Werkt het pensioenfonds niet mee aan het alsnog direct aan uw ex-echtgenoot overmaken van haar pensioendeel, dan zult u dat zelf moeten doen. Bovendien zult u eventuele indexaties of kortingen door moeten geven aan uw ex-echtgenote en verwerken in de uitkering.

Het bedrag dat u overmaakt, is het bruto pensioen dat uw ex-echtgenote toekomt. Dit bedrag trekt u vervolgens weer bij uw aangifte inkomstenbelasting als persoonlijke verplichting af. De ontvanger geeft het bruto pensioen op bij overige inkomsten en betaalt achteraf de verschuldigde inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke premie zorgverzekering.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.