Pensioenindexatie: zou 't dan eindelijk?

21 oktober maken de pensioenfondsen bekend hoe ze er op dat moment voor staan. Nu op de beurs het ene na het andere record wordt gebroken, staan veel fondsen er beter voor, maar betekent dat ook een hoger pensioen?

De Telegraaf heeft de dekkingsgraden van tientallen fondsen op een rij gezet en tempert meteen de verwachtingen op zogeheten pensioenindexatie. Dat betekent dat de aanvullende pensioenen meestijgen met de inflatie.  Om te beoordelen of dat kan, wordt er gekeken naar de dekkingsgraad. Deze geeft aan hoeveel geld een fonds in kas heeft, ten opzichte van verwachte verplichtingen. Is de dekkingsgraad 100 procent is, dan heeft een fonds voor iedere euro die het moet uitgeven ook 1 euro in kas. Om de pensioenen mee te laten stijgen met de inflatie is een minimale dekkingsgraad van 110 procent nodig.

Maar let op! Vanaf die dekkingsgraad mogen fondsen er van de toezichthouder voor kiezen om een aanvullend pensioen mee te laten stijgen met de inflatie. Ze zijn dat niet verplicht.

Uit het overzicht van de Telegraaf blijkt dat tientallen pensioenfondsen boven die grens van 110 en procent zitten, maar meestal gaat het dan om kleinere fondsen, zoals dat van de Huisartsen, vliegend personeel van KLM en de Koopvaardij.  

Bij de grote fondsen zoals ABP (ambtenaren) PFZW (zorg) en Metaal, samen goed voor de pensioenen van miljoenen werknemers uit deze sectoren, sukkelt de dekkingsgraad vaak rond de 100 procent. Daar kan geen sprake zijn van indexatie.

We lopen al ver achter

Dat is zuur, want gepensioneerden zuchten al langer onder de achterblijvende pensioenen. Sinds 2009 zijn veel aanvullende pensioenen niet of nauwelijks aangepast, terwijl de inflatie zorgde voor minder koopkracht. De afgelopen 12 jaar zijn de aanvullende pensioenen zo stilletjes 20 procent minder waard geworden en dat raakt aan de koopkracht van gepensioneerden. Kort samengevat: het leven is een stuk duurder, maar ouderen krijgen er al jaren via hun aanvullende pensioen nauwelijks iets bij.
Het basispensioen: de AOW, is wel ieder jaar iets gestegen en dat maakt nog iets goed, maar het aanvullende pensioen waar veel werknemers jarenlang premie voor hebben betaald, blijft voor miljoenen ouderen achter bij de prijsontwikkeling.

Volgens de Telegraaf neemt de druk om daar snel iets aan te doen steeds verder toe, vooral omdat de Pensioenfondsen aan de ene kant worstelen met lage dekkingsgraden, terwijl ze aan de andere kant bulken van het geld door goede prestaties op de beurs. Verschillende deskundigen pleiten daarom voor laten stijgen van de aanvullende pensioenen en stellen zelfs dat de kortingen van de afgelopen jaren helemaal niet nodig zijn geweest.