Pensioenverlagingen bijna onontkoombaar

Pensioenverlagingen zijn vanaf volgend jaar bij veel pensioenfondsen bijna onontkoombaar geworden op basis van de huidige regels. De dekkingsgraden zijn in het derde kwartaal van 2019 verder gedaald. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die grote bedrijfstakpensioenfondsen 17 oktober hebben gepubliceerd. De problematiek speelt in de hele sector.

Dat meldt de Pensioenfederatie, de overkoepelende organisatie van bijna alle Nederlandse pensioenfondsen. Ook drie grote pensioenfondsen vrezen pensioenverlaging.

ABP

Het ABP meldt dat het verlagen van pensioenen in 2020 en de jaren daarna dichtbij komt. De kans op verlagen in 2020 is veel groter dan in het vorige kwartaal door de verder gedaalde rente. Als de actuele dekkingsgraad op 31 december onder de 95 procent staat, moet ABP de pensioenen in het najaar van 2020 verlagen. Op dit moment is de dekkingsgraad bij het ABP 91 procent.

PFZW

Bij PFZW is de actuele dekkingsgraad nu 92,2 procent. Als de actuele dekkingsgraad eind december lager is dan 94 procent moet PFZW de pensioenen in 2020 verlagen. Er is een kans dat PFZW ook in 2021 de pensioenen moet verlagen. Dit hangt af van de dekkingsgraad eind 2020. Door de langdurig lage rente is er een reële kans op deze verlaging, aldus PFZW.

PME

De actuele dekkingsgraad is gedaald van 96,6 procent naar 93,4 procent. De beleidsdekkingsgraad daalde van 99,8 procent naar 97,6 procent. De dekkingsgraad moet eind van het jaar minimaal 100 procent zijn om verlaging van pensioenen af te wenden. Die kans wordt steeds kleiner.

Bronnen: Pensioenfederatie, APB, PFZW, PME