Recht op weduwenpensioen?

Vraag van de week

Mijn man is recentelijk overleden. Ik ben 65 jaar en moet nog een aantal maanden voordat ik mijn eerste AOW ontvang. Heb ik gedurende die maanden recht op een weduwenpensioen?

Dat ligt er aan welk weduwenpensioen u bedoelt of wat u precies met weduwenpensioen bedoelt. Zo bestaat er een pensioenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet als volksverzekering en mogelijk het partnerpensioen van het pensioenfonds van uw man.
 
De Algemene nabestaandenwet (Anw) is de opvolger per juli 1996 van de Algemene weduwen-en wezenwet. Met de nieuwe wet is ook het aantal mogelijkheden om nog een uitkering krachtens de Anw te krijgen sterk beperkt. Alleen wanneer u zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar of wanneer u minimaal 45% arbeidsongeschikt bent hebt u nog recht op een Anw-uitkering die u bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aanvraagt.
 
Het pensioenfonds waar uw echtgenoot bij was aangesloten zal ongetwijfeld een nabestaanden- of partnerpensioen kennen. Vaak komt het pensioenfonds zelf met een bericht waaruit uw rechten als weduwe blijken en hoeveel pensioen u gaat ontvangen. Hebt u nog niets van het pensioenfonds van uw man gehoord, neem dan snel contact met ze op.
 
Hebben u en uw man geen overlijdensrisicoverzekering afgesloten als mogelijke aanvulling op uw inkomen, dan moet u het  - aangezien u geen recht heeft op Anw en zelf nog geen AOW ontvangt - waarschijnlijk dus doen met het partnerpensioen van uw man. Is dat inkomen uit partnerpensioen minder dan de bijstandsnorm, dan kunt u een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen bij uw gemeente. Beschikt u echter over een eigen huis met een overwaarde van meer dan € 50.800 of hebt u meer spaargeld/vermogen dan € 6020, dan hebt u geen recht op bijstand en zult u op eigen kracht (door in te teren op uw spaargeld) de maanden tot aan uw eerste AOW moeten zien te overbruggen.
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.