Regels AOW-toeslag tijdelijk versoepeld

De regels voor de toeslag die een AOW'er ontvangt voor een jongere partner zijn tijdelijk versoepeld. Als die partner tijdelijk (meer) is gaan werken in een cruciaal beroep en de toeslag is daardoor gestopt, dan ontstaat er weer recht op de AOW-toeslag als de partner stopt met werken of minder gaat werken. Normaal gesproken vervalt de AOW-toeslag definitief als het inkomen langer dan 3 maanden te hoog is. Die termijn is nu tijdelijk geschrapt.

Het kabinet heeft hiertoe besloten omdat er veel vraag is naar zorgpersoneel door de coronacrisis. Daarbij past het niet om strikt aan de toeslagregels vast te houden. De versoepeling duurt zolang de corona-maatregelen van het kabinet gelden. Voorlopig is dit voor de maanden maart, april en mei, maar de kans is groot dat het kabinet de maatregelen verlengt.

De AOW-toeslag is een extra bedrag bovenop de AOW. Een AOW'er ontvangt toeslag als de partner zelf nog geen AOW heeft en geen of weinig inkomsten heeft. De AOW-toeslag is in 2015 afgeschaft. Wie later AOW is gaan ontvangen, heeft geen recht op toeslag. Een AOW'er die voor 2015 een toeslag ontving, behoudt deze zolang hij aan de regels voldoet.

Bron: SVB