SVB onduidelijk over gescheiden AOW'er

De SVB geeft AOW'ers onvoldoende informatie over duurzaam gescheiden leven en over de verschillende stappen in een SVB-onderzoek naar iemands woon- en leefsituatie. Dat blijkt uit een klacht bij de Nationale Ombudsman. De Ombudsman vindt de klacht gegrond.

De klacht is ingediend door een AOW'er met een jongere echtgenote. Hij ontvangt AOW plus een partnertoeslag totdat de twee gaan scheiden van tafel en bed. De man stuurt de SVB een kopie van de rechterlijke uitspraak en een kopie van een brief van het pensioenfonds. Aangezien beide ex-echtgenoten nog op hetzelfde adres staan ingeschreven, start de SVB een onderzoek naar een gezamenlijke huishouding. De SVB stuurt de man een vragenformulier en later volgt een huisbezoek. Op basis daarvan beslist de SVB dat er geen sprake van duurzaam gescheiden leven is. De man krijgt geen hogere AOW voor alleenstaanden. Zijn bezwaar wordt na een hoorzitting afgewezen.

Hond

Volgens de SVB laten de man en zijn ex-vrouw te weinig aan de buitenwereld zien dat ze geen contact meer hebben met elkaar. Zo blijven ze met elkaar omgaan omdat ze samen een hond hebben, doen ze klusjes voor elkaar en zijn ze samen met vakantie geweest. Na enige tijd overlijdt de hond. De man meldt daarop een 'wijziging leefsituatie' bij de SVB. De gezamenlijke vakantie met de hond en de gedeelde zorg voor de hond zijn immers vervallen. Hij ziet zichzelf nu echt alleenstaand. Weer wijst de SVB het af. De man maakt bezwaar en ditmaal krijgt hij uitgebreide uitleg over het begrip 'duurzaam gescheiden leven'. De SVB begrijpt dat de man de echtelijke samenleving wil verbreken, maar voor de AOW leef je dan nog niet automatisch duurzaam gescheiden. Dat moet uit de praktijk blijken. Uiteindelijk beslist de SVB dat de man door het overlijden van de hond feitelijk leeft alsof er geen huwelijk meer is. Hij krijgt daardoor AOW voor een alleenstaande.

Ombudsman

Een maand voor die laatste beslissing is de man naar de Nationale Ombudsman gestapt. Hij vindt dat de SVB een ongerechtvaardigd verschil maakt tussen gehuwden en ongehuwden bij het vaststellen van de hoogte van het AOW-pensioen. Twee ongehuwden die ieder een eigen woning tot hun beschikking hebben, gelden als ongehuwd. Die regel geldt niet voor AOW'ers die zijn gescheiden van tafel en bed. Daar heerst willekeur. Ook de informatie die hij tijdens het onderzoek van de SVB heeft ontvangen, vindt de man onvoldoende. De Ombudsman vindt deze klachten gegrond. De SVB had de man eerder en uitgebreider moeten informeren. Eigenlijk al vanaf het begin. De Ombudsman is daarom ook blij dat de SVB de informatie op de site over duurzaam geschieden leven heeft uitgebreid. Ook hoopt de Ombudsman dat de politiek eenvoudigere regels gaat maken die beter aansluiten bij de manier waarop AOW'ers tegenwoordig leven.

 

Bron(nen):