Vraag & Antwoord: AOW

Getty Images

Ongeveer 3 miljoen mensen ontvangen AOW. Dit zijn de meestgestelde vragen over dit staatspensioen. Plus de antwoorden.

➺ Mag ik werken als ik AOW ontvang?

Ja. Je kunt altijd gaan werken bij je oude of een nieuwe werkgever. Of je gaat aan de slag als onder­nemer/zzp’er. Na de AOW-leeftijd betaal je geen AOW-premie meer, zodat je netto meer geld overhoudt van een ­brutobedrag.

➺ Mijn jongere partner heeft geen eigen inkomsten. Krijg ik daardoor een hogere AOW totdat zij zelf AOW gaat ontvangen?

Nee. Vroeger voorzag de AOW-toeslag hierin, maar deze is afgeschaft. Wel kun je een aanvulling krijgen op de AOW als het inkomen na pensionering onder het sociaal minimum zakt en als je niet te veel vermogen hebt. Dit is de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). Het is op bijstandsniveau. Je vraagt deze aan bij de SVB.

➺ Ik ben sinds kort alleenstaand. Mijn dochter wil bij mij intrekken, mede om voor mij te zorgen. Heeft dit gevolgen voor mijn AOW?

Nee. Samenwonenden ontvangen een lagere AOW, maar voor het samenwonen van een ouder met een kind hanteert de SVB een uitzondering. De ouder blijft AOW voor een alleenstaande ontvangen.

➺ Mijn partner en ik wonen ieder in onze eigen woning. Met het oog op de nalatenschap en de erfbelasting overwegen we te trouwen. We willen voorlopig apart blijven wonen. Heeft dat gevolgen voor onze AOW?

Ja. Je ontvangt nu beiden AOW voor een alleenstaande. Dat is 70 procent van het netto minimumloon. Samen 140. Als je trouwt, ben je voor de SVB gehuwd en ontvang je ieder de AOW voor gehuwden van 50 procent. Het is daarbij niet van belang of je samen op één adres woont of niet. Je geldt als gehuwd.

➺ Mijn partner wordt opgenomen in een verpleeghuis. Blijven wij dan de AOW voor gehuwden ontvangen?

Ja, in principe wel. Zolang je niets doet, blijf je de AOW voor gehuwden ontvangen. Als je dat wilt, kun je twee keer AOW voor alleenstaanden aanvragen. Dan ga je meer AOW ontvangen en dat lijkt voordelig. Pas op, want er kunnen onverwachtse gevolgen zijn. Voor het verpleeghuis betaalt je partner een eigen bijdrage. Een alleenstaande betaalt in de regel een veel hogere eigen bijdrage dan een gehuwde met een zelfstandig wonende partner. Regelmatig is de verhoging van de eigen bijdrage meer dan de verhoging van de AOW. In dat geval ga je er finan­cieel op achteruit. Bij het CAK kun je informatie krijgen over de hoogte van de eigen bijdrage, zodat je de gevolgen voor je situatie beter kunt inschatten.

➺ Is een keuze voor AOW voor een alleenstaande bij verblijf in het verpleeghuis definitief?

Nee, sinds kort is dat niet meer definitief. Pakt het omzetten naar tweemaal de AOW voor een alleen­staande financieel nadelig uit, dan kun je dit eenmalig terug laten draaien. Dat kan niet met terugwerkende kracht.

➺ Mijn kleinkind gaat studeren en wil bij mij op kamers omdat zij geen woonruimte kan vinden. Heeft dat gevolgen voor mijn AOW?

Mogelijk. Dat hangt af van de ­situatie. Als je kleinkind bijdraagt aan het huishouden, bijvoorbeeld doordat zij betaalt of meehelpt in het huishouden, dan heb je waarschijnlijk een ‘gezamenlijke huishouding’. Je krijgt dan de AOW voor gehuwden. Draagt je kleinkind weinig tot niets bij, dan is er geen ‘gezamenlijke huishouding’ en blijf je AOW voor een alleenstaande ontvangen. Als het kleinkind jonger dan 18 jaar is, dan krijg je altijd de AOW voor een alleenstaande. 

➺ Mijn partner en ik hebben een latrelatie, maar we zijn vaak bij elkaar. Lopen wij het risico dat de SVB ons als gehuwden gaat zien en onze AOW gaat verlagen?

Nee, niet als jullie beiden een ­eigen woning hebben en daarover vrij kunnen beschikken. Ieder moet zelf de kosten voor de eigen woning betalen, er moet een gas-, water- en lichtaansluiting zijn, je moet ingeschreven staan op dat adres en je laat geen anderen in het huis wonen. Je kunt je woning dus niet verhuren of iemand er langere tijd in laten logeren.

➺ Mijn vriend is ziek. We wonen apart, maar ik wil ­tijdelijk bij hem intrekken om voor hem te zorgen. Heeft dat gevolgen voor onze AOW?

Nee, op voorwaarde dat je de beschikking houdt over de eigen woning. Je moet de mogelijkheid hebben om op ieder gewenst moment terug te keren naar je eigen huis. Je mag je huis dus niet verhuren of er anderen langere tijd in laten logeren. In dit geval gelden dezelfde regels als bij een latrelatie.

➺ Hoelang loopt de AOW door na een overlijden?

De AOW stopt de dag na het overlijden. Als de AOW voor de hele maand is betaald, wordt het te veel betaalde verrekend met het opgebouwde vakantiegeld. Het restant wordt uitgekeerd. De partner krijgt daarnaast een overlijdensuitkering van één maand AOW.

Auteur 
  • Perry van Dijk