De meest gestelde vragen over de AOW

Wat verstaat de SVB onder samenwonen? Waar kunt u een aanvulling aanvragen? Wanneer vervalt de AOW-toeslag? U leest het hier.

Samenwonen

Mijn vriend en ik hebben allebei een AOW-pensioen voor alleenstaanden. We zijn vaak bij elkaar. Nu heb ik gehoord dat we daardoor als samenwoners worden gezien. Kan dat zomaar? We willen helemaal niet samenwonen.

Het kan kloppen. De SVB, die de AOW uitkeert, kijkt naar de feitelijke situatie. Cruciaal daarbij is het begrip ‘gezamenlijke huishouding’. Dat wil zeggen dat u uw hoofdverblijf op hetzelfde adres hebt en zorg draagt voor elkaar. Is dat het geval, dan merkt de SVB u als samenwonend aan, ook als u ieder een eigen woning heeft. Komt u vaak bij elkaar over de vloer, dan moet u hier goed op letten. Informeer bij de SVB waar in uw geval precies de grenzen liggen tussen een lat-relatie en samenwonen.

In het buitenland gewoond

Ik heb geen volledige AOW omdat ik in het buitenland heb gewoond. Ik hoorde dat ik voor een aanvulling naar de gemeente kan gaan. Klopt dat?

Gepensioneerden die een deel van hun leven in het buitenland hebben gewoond, ontvangen vaak geen volledige AOW-uitkering. Voor ieder niet-verzekerd jaar ontvangen ze 2 procent minder. Wie om deze reden te weinig inkomen heeft om van te leven, kan bij de gemeente aankloppen voor een aanvulling tot 100 procent. Voor sommige gemeenten voert de Sociale Verzekeringsbank deze regeling uit.

Nabestaandenpensioen

Mijn man ontvangt voor mij een toeslag AOW. Nu heb ik van mijn overleden ex-man een bijzonder nabestaandenpensioen ontvangen. Het gaat om het deel van het pensioen dat is opgebouwd gedurende ons huwelijk. Heeft dat gevolgen voor de AOW-toeslag?

Ja. Het nabestaandenpensioen komt volledig in mindering op de AOW-toeslag. Alleen voor inkomen uit arbeid geldt een kleine 
vrijstelling.

Jongere partner

Mijn partner is jonger en werkt niet. Nu heb ik gehoord dat de AOW-toeslag verdwijnt. Welke gevolgen heeft dit voor ons inkomen?

Dat hangt af van de leeftijd van uw partner. Als de jongste partner voor 1950 is geboren, is er recht op een toeslag. Is de jongste partner na 1950 geboren, dan is er geen toeslag. Vanaf het moment dat de oudste partner 65 wordt tot het moment dat de jongste 65 wordt, moet u rondkomen van 50 procent van de AOW. Heeft u hiermee te maken, dan moet u nu zelf maatregelen treffen, bijvoorbeeld door extra te sparen.

Stoppen met werken

Sinds een half jaar is mijn man 65 jaar. Hij ontvangt AOW. Ik werk nog, zodat mijn man geen partnertoeslag ontvangt. Eigenlijk wil ik stoppen met werken. Krijgt mijn man dan direct de partnertoeslag?

Ja. Zodra u stopt met werken, heeft uw man direct recht op de partnertoeslag. Maar, let op, ontvangt u een VUT- of een vergelijkbare uitkering, dan wordt deze uitkering volledig gekort op de toeslag. Wellicht is het mogelijk om het werk langzaam af te bouwen. Uw man ontvangt dan een (gedeeltelijke) AOW-toeslag.

Bron(nen):
  • Plus Pensioengids
Trefwoorden: