De meest gestelde vragen over geld

Geld: we kunnen niet zonder, maar het roept ook veel onzekerheden en vragen op. Hier leest u meer over prangende geldkwesties.

Erfdeel

Als mijn man overlijdt, erf ik alles en krijgen de kinderen een vordering, die ze pas kunnen opeisen na mijn overlijden. Ben ik verplicht om precies hun erfdeel voor hen over te laten?

Nee. Als langstlevende bent u niet verplicht iets over te laten voor de kinderen. U mag het vermogen gebruiken voor uzelf. Alleen bij verkwisting kunnen de kinderen bij de kantonrechter vragen een deel van het vermogen onder bewind te stellen, zodat er iets voor hen overblijft. Dit komt zelden voor.

Succesierecht

Mijn vrouw is onlangs overleden. Ik heb een brief ontvangen van de Belastingdienst waarin staat dat ik geen aangifte successierecht hoef te doen, omdat ik onder de vrijstelling val. Geldt dat ook voor het successierecht van de kinderen?

Nee. De aangifte voor de kinderen staat los van uw vrijstelling. U moet dus wel aangifte doen en successierecht betalen volgens de tarieven die gelden voor kinderen. Ook als de Belastingdienst zelf deze aangifte niet vereist, is het toch verstandig de hoogte van de vorderingen van de kinderen te berekenen en hiervan aangifte te doen. Gebeurt dat niet, dan moeten uw kinderen na uw overlijden misschien onnodig veel successierecht betalen. Op dat moment is de hoogte van de vorderingen immers meestal niet meer vast te stellen. Het gevaar bestaat dat de fiscus daarom de hele erfenis in één keer belast, waardoor de kinderen een hoger tarief moeten betalen. Aangifte doen bij het eerste overlijden kan dus lonend zijn. Bewaar deze aangifte goed!

Groenfonds

Onlangs heb ik wat geld geërfd, dat ik nu niet echt nodig heb. Ik wil het liefst beleggen in een groenfonds. Wat zijn de voor- of nadelen?

Als u in een groenfonds belegt, stimuleert u milieuvriendelijke projecten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de biologische landbouw of de aankoop en ontwikkeling van landbouwgrond tot natuurgebied. U kunt ook 
sociaal-ethisch beleggen door te investeren in ontwikkelingslanden. Een dergelijke investering levert, behalve een goede daad, ook een belastingvrijstelling op. Bovendien krijgt u een extra heffingskorting van 1,3 procent van de vrijgestelde waarde van de belegging. Wilt u weten over welke fondsen het gaat, dan kan de Belastingtelefoon u meer vertellen: tel. 0800-0543. Kijk ook op www.duurzaam-beleggen.nl. Op deze internetsite kunt u de rendementen van diverse fondsen over de afgelopen jaren raadplegen.

Samen beleggen

Sinds kort ben ik actief bezig met beleggen. Ik heb er veel plezier in, maar ik wil dat graag samen met een groep mensen doen.

De Nederlandse Centrale Vereniging van Beleggingsstudieclubs (NCVB) kan misschien helpen. Bij deze vereniging zijn vele beleggingsclubs aangesloten. In groepsverband wordt een beleggingsstrategie bepaald en uitgevoerd. Alle deelnemers hebben interesse in economie en bedrijven. Bij het beleggen gaat het meer om de hobby dan om het geld. Vanwege de gemeenschappelijke interesse worden de studieclubs vaak ook vriendenclubs. Het is ook mogelijk individueel lid te worden van de NCVB. Informatie: www.ncvb.nl, tel. 020–330 11 18.

Internetbankieren

Is het verstandig over te gaan op internetbankieren?

Internetbankieren is zeker een goede optie, omdat het zo gemakkelijk is. U kunt alle bankzaken thuis regelen vanuit uw luie stoel. U kunt te allen tijde uw saldo bekijken en geld overmaken. Internetbankieren is relatief veilig. Voorwaarde is wel dat u uw persoonlijke gegevens geheimhoudt en ervoor zorgt dat onbevoegden geen gebruik kunnen maken van of kunnen inbreken op uw computer. Als u uw codes meeneemt op reis, kunt u ook op uw vakantiebestemming bankieren en bijvoorbeeld geld overmaken van uw spaarrekening naar uw betaalrekening. Een ander voordeel is de snelheid van de betaling. Bij gewoon bankieren duurt het even voordat geld definitief op een andere rekening staat. U moet immers naar de brievenbus of naar de bank; anderen moeten uw betalingsopdracht uitvoeren. Bij internetbankieren zijn er geen tussenpersonen, dus is het geld direct of binnen een dag overgeboekt. Dan is er nog een voor- en nadeel: de papierwinkel is minder bij internetbankieren, terwijl sommige mensen daarentegen papieren bankafschriften overzichtelijker vinden. Als u overweegt over te stappen op internetbankieren zal uw bank u uitgebreid kunnen voorlichten.

Bron(nen):
  • Plus Pensioengids
Trefwoorden: