Heb ik straks een AOW-gat?

De AOW-leeftijd stijgt. De periode tussen je 65ste verjaardag en het moment dat je eerste AOW ingaat, noemen we het 'AOW-gat'. Weet u al of u te maken krijgt met een AOW-gat?

70.000 mensen

Er zijn ruim 200.000 65-jarigen in Nederland. Een derde heeft een uitkering en een derde werkt. De overige groep (zo'n 70.000 mensen) krijgt te maken met het AOW-gat in hun pensioen. Wel is in 2015 de overbruggingsregeling aangepast.

Eerder met pensioen

Vooral de groep die een vroegpensioen­regeling ontving of ontvangt, kan in de problemen komen. De ‘vut’-regeling, oftewel vervroegde uittredingsregeling, stopt namelijk op de 65ste verjaardag. Daarna ontvangt iedereen die pensioengerechtigd is tijdelijk niets meer, totdat de AOW (en het bedrijfspensioen) ingaat. Naast het vervroegd pensioen zijn er nog twee oorzaken van het AOW-gat.

1. Te weinig AOW opgebouwd

Meestal bouwt u automatisch AOW op. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd voor de AOW. Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u twee procent AOW-pensioen op. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Hebt u buiten Nederland gewoond of gewerkt, dan was u mogelijk niet verzekerd en kan uw AOW-pensioen lager uitvallen. Heeft u DigiD? Dan kunt u op Mijn SVB meteen zien wat uw AOW-opbouw tot nu toe is.

2. Gat tussen VUT en AOW

Als u met prepensioen of VUT bent, krijgt u door de verhoging van de AOW-leeftijd vaak te maken met een inkomensgat. Dit gat ontstaat omdat uw AOW-uitkering later in gaat dan de prepensioen- of VUT-uitkering stopt. Als u een relatief laag inkomen en weinig vermogen heeft, kunt u gebruikmaken van de overbruggingsregeling. U moet dan wel voor 1 januari 2013 met VUT of prepensioen zijn gegaan en voor 1954 zijn geboren. Meer informatie en de voorwaarden vindt u op svb.nl. Als u recht heeft op deze tijdelijke uitkering, dan ontvangt u vier maanden voor uw 65e verjaardag een brief van de Sociale Verzekeringsbank. Hierin staat hoe u de uitkering kunt aanvragen.

3. Geen recht op partnertoeslag

De AOW-partnertoeslag is een extra bedrag bovenop uw AOW-pensioen. U krijgt dat bedrag als uw jongere partner weinig of geen inkomen heeft. De AOW-partnertoeslag is verdwenen sinds 2015. Bent u geboren in 1950 of later én woont u samen of bent u getrouwd? Dan ontvangt u straks een pensioen voor gehuwden en samenwonenden. Dit is € 762,88 bruto per maand. Als uw jongere partner de AOW-leeftijd bereikt, krijgt hij of zij ook een AOW-pensioen. U krijgt in de tussentijd geen partnertoeslag. U hebt dan tijdelijk minder inkomen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over het verdwijnen van de partnertoeslag? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl/partnertoeslag of bel met de Sociale Verzekeringsbank.

Bronnen: SVB

Trefwoorden:

7 Comments

Door Talsma H. (niet gecontroleerd) op do, 13-6-2019 - 01:46

De meeste pensioenfondsen hanteren momenteel een rekenleeftijd van 68, dat zie je in je UPO. Als je eerder met pensioen wilt, wordt er vanaf 68 terug herberekend.dus wat eerder pensioen wat minder uitkering, maar theoretisch wel langer.

Door Talsma H. (niet gecontroleerd) op do, 13-6-2019 - 01:27

Met dank aan rutte's 12 jaar sociaal afbraak kabinet die weigert om bij multinationals belasting te heffen. Dat heb je als je een vrijgezel als premier hebt, geen verstand van een huishoudboekje !

Door Johan (niet gecontroleerd) op zo, 3-9-2017 - 22:31

Ook de mensen met een veel jongere partner hebben een zeer groot AOW gat. Niet voor kortere tijd maar voor een langdurige periode. Was het al niet mogelijk door diverse crisis en daarmee samengaand ontslag, om extra inkomsten te verwerven en ter overbrugging te sparen, nu worden deze mensen moedwillig en opzettelijk in de armoede gestort. Het zogenaamde armoede gat. Mensonterend en discriminerend en dat is nog zeer zacht uitgedrukt

Door Marianne Elie. (niet gecontroleerd) op wo, 21-10-2015 - 22:05

Informatie is onvolledig.Mijn overleden man had een ANW hiaat verzekering, hierdoor krijg ik een aanvulling op mijn partnerpensioen. Deze verzekering stopt als ik 65 jaar word. De AOW krijg ik pas als ik 66 jaar en 4 maanden ben.Toen de verzekering werd afgesloten was nog niet bekend dat de AOW leeftijd verhoogd zou worden. Dank je wel politiek. Nu al slapeloze nachten hoe ik die tijd financieel moet overbruggen. Natuurlijk hebben hier veel mensen mee te maken.

Door GeHa (niet gecontroleerd) op di, 20-10-2015 - 18:53

Is het niet zo dat het pensioen gewoon op 65 jr in kan gaan. Ondanks dat de AOW pas later ingaat?

Door Martijn Wisman (niet gecontroleerd) op di, 20-10-2015 - 15:46

"Eerder met pensioen": ...stopt namelijk op de 65ste verjaardag. Daarna ontvangt iedereen die pensioengerechtigd is tijdelijk niets meer... Niet waar, het pré-pensioenbedrag wordt verlaagd, omdat het pensioen ervan uitgaat dat deze verlaging deels wordt aangevuld met de AOW.

"Gat tussen VUT en AOW":
...kunt u gebruikmaken van de overbruggingsregeling. U moet dan wel vóór 1 januari 2013 met VUT of prepensioen zijn gegaan en voor 1954 zijn geboren...
Klik vervolgens de link "de overbruggingsregeling aangepast" aan en verneem dat:

De door minister Asscher verlengde overbruggingsregeling voor het AOW-gat gaat gelden tot 1 januari 2023.
De verlenging is bedoeld voor mensen ...die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met de VUT of prepensioen zijn gegaan...

Dus prepensioen vóór 1 januari 2013 is bepalend, maar ook prepensioen tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 mag.

Het mistige gebied van pensioen en AOW wordt steeds meer verduisterd door nieuw opgetrokken rookgordijnen

Mijn gisteren gevoerde gesprekken met mijn twee pensioenfondsen hebben mij duidelijk gemaakt dat de fondsen mijn vragen niet kunnen beantwoorden, omdat regelgeving vanuit Den Haag nog niet voorhanden is.
Mijn enige vraag was: "Wat kan ik aan netto pensioenbedrag verwachten als de tijdelijke heffingskorting per 1 januari 2016 is afgeschaft". Niemand die het weet.
Als deelnemer aan de door Den Haag o zo gewenste participatiemaatschappij heb ik mij verdiept in mijn eigen financiële vooruitzichten voor de komende twee jaar. Na dagen rekenen en telefoneren, stop ermee. Alle betrokken en beslissende partijen weten het niet.
Dan maar een dagje Efteling. Daar kan ik mij laten betoveren door sprookjes.
Martijn Wisman

Door Arjen Hoogervorst (niet gecontroleerd) op di, 20-10-2015 - 13:50

In de kop van het artikel staat dat de pensioenleeftijd stijgt. De pensioenleeftijd stijgt niet. Die bepaal je in principe zelf. De AOW- gerechtigde leeftijd stijgt wel.