Lage rente en sparen voor pensioen

Sparen voor uw pensioen met een lage rente is niet eenvoudig. We zetten wat mogelijkheden op een rij.

Het Verbond van Verzekeraars wil maatwerkoplossingen voor pensioen in verband met de lage rentestand.
Als u een pensioen heeft via een verzekeraar, dan moet u op pensioendatum verplicht een levenslang pensioen aankopen. De hoogte van de pensioenuitkering wordt bepaald door de rentestand op dat moment. En die rentestand is nu zo laag dat mensen veel minder pensioen kunnen krijgen dan men had verwacht.
Deze problemen zijn inmiddels ook bij de politiek bekend en staatsecretaris Klijnsma heeft aangeven dat ze gaat onderzoeken of er alternatieven mogelijk zijn. Maar de wetswijziging die hiervoor nodig is, zal op zijn vroegst 1 januari 2016 gereed zijn.
Het Verbond van Verzekeraars heeft aangegeven dat men hoopt dat er sneller alternatieven mogelijk zijn en dat mensen met een vrijkomende pensioenpolis meer flexibiliteit moeten krijgen. Er moet volgens het Verbond ruimte komen voor maatwerkoplossingen. Deze maatwerkoplossing  moet resulteren in hogere uitkeringen.

Pensioenknip
Het idee waar Klijnsma nu mee komt is dat deelnemers aan een pensioenregeling langer mogen beleggen en niet verplicht zijn om op pensioendatum in één keer het pensioenkapitaal om te zetten naar een uitkering.
Het bijzondere aan dit plan is, dat het erg lijkt op de regeling die er tot 31 december 2013 was: de pensioenknip.  Hierbij was het mogelijk om eerst een uitkering voor 5 jaar aan te kopen en de rest van het kapitaal door te schuiven. Door een deel uit te stellen zou de deelnemer later kunnen profiteren van een hogere rente voor het restant van het pensioenkapitaal en dus een hogere pensioenuitkering.
Helaas bleek de pensioenknip geen succes. Allereerst werd er nauwelijks gebruik van gemaakt, minder dan 1% van de pensioenen werd ‘geknipt’.  En bij degene die er gebruik van maakte was het eindresultaat negatief. In plaats van voordeel had men door de steeds lagere rente juist nadeel. In 2014 werd de regeling dan ook afgeschaft.

Is beleggen de oplossing voor lage rente?
Een hogere pensioenuitkering zou mogelijk zijn door te blijven beleggen na pensioendatum. De vraag is of de pensioengerechtigde bereid is om voor mogelijk extra rendement ook extra risico te lopen met zijn pensioengeld.
Ook al zal de wetgever niet toestaan dat er risicovol belegd zal worden, er is altijd kans op een negatief rendement. In het verleden zagen veel beleggers staatsobligaties als veilige en risicomijdende belegging. Inmiddels is duidelijk dat ook het beleggen in staatsobligaties negatieve rendementen op kan leveren.

Meer flexibiliteit
Het is nog afwachten welke plannen staatssecretaris Klijnsma gaat presenteren. Er zijn meer mogelijkheden dan de hierboven genoemde pensioenknip. Het is duidelijk dat er nagedacht wordt over een flexibeler pensioen dat meer zal aansluiten op de wensen van de deelnemer.
 
Banksparen voor Pensioen
Ook zijn er steeds meer signalen dat het pensioen niet meer het alleen domein van verzekeraars zal blijven. Na de introductie van banksparen voor lijfrente in 2008, gaan er steeds vaker geluiden op om ook banksparen voor pensioen mogelijk te maken.

Jeroen Wolfsen is financieel planner en mede-eigenaar van vergelijkingssite MoneyWise.

Jeroen schrijft veel over financiële onderwerpen en probeert op die manier consumenten te helpen bij het nemen van financiële beslissingen.