Lang op pensioen van ex wachten

Vraag van de week

Mijn vrouw en ik gaan scheiden, zowel zij als ik hebben pensioen opgebouwd. Omdat zij veel jonger is dan ik zal ik mijn deel van haar pensioen wellicht nimmer ontvangen. Is daar wat aan te doen?

Bij de gebruikelijke verdeling van pensioenrechten vallen deze vrij voor de ex-partner op het moment dat de pensioengerechtigde de eerste pensioenbetaling ontvangt. Uw aanstaande ex-vrouw ontvangt dus pensioen als u AOW gaat ontvangen en u pas van haar wanneer zij de eerste AOW krijgt. Omdat dit zeven jaar later is dan uw eigen AOW, moet u lang wachten op haar pensioen.
U kunt echter afwijken van de standaardregeling door de wederzijdse pensioenrechten te converteren. Dat houdt in dat de claim op het pensioen van u op het pensioenrecht van uw vrouw wordt omgezet in een zelfstandig recht. U krijgt dan het pensioendeel van uw vrouw uitgekeerd als ook uw andere pensioen gaat uitkeren. Dat geldt voor u en voor uw vrouw, zij moet wachten tot zij zelf AOW ontvangt voordat zij uw pensioenrecht uitgekeerd krijgt. In plaats van u, moet uw vrouw dus lang wachten als u het pensioenrecht converteert.
Om de wederzijdse pensioenrechten te converteren moeten beide ex-partners daarmee instemmen.

Het grote voordeel van conversie is het feit dat de band tussen beide ex-partners definitief verbroken wordt. Ook op pensioengebied zijn de ex-partners niet meer afhankelijk van het in leven zijn van de ander. Een nadeel kan zijn dat degene die het pensioen heeft opgebouwd bij het overlijden van zijn partner, niet meer het volle ouderdomspensioen terug krijgt.