Minder netto AOW?

Vraag van de week

Sinds eind 2013 ben ik ook AOW-gerechtigd, maar ontvang steeds aanzienlijk minder netto AOW dan mijn echtgenoot, hoe kan dat?
Jaar van uitgave:
2014

De meest voorkomende reden is dat u bent vergeten aan te geven dat de algemene heffingskorting door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) moet worden toegepast. U betaalt daardoor nu volledig loonheffing over de AOW. De te betalen loonheffing valt bij uw echtgenoot weg tegen de algemene heffingskorting, daardoor heeft hij een hoger netto inkomen.

Algemene heffingskorting
Een andere reden kan zijn dat u de algemene heffingskorting bij uw (hogere) pensioen laat toepassen. Kijk op uw betalingspecificatie AOW of uw jaaroverzicht  na of de heffingskorting wordt toegepast. Blijkt dat zowel bij uw AOW als bij uw pensioen niet het geval, doe dan aangifte inkomstenbelasting en ontvang de algemene heffingskorting en mogelijk ook ouderenkorting alsnog. Bent u vergeten de algemene heffingskorting toe te laten passen, dan kunt u dat alsnog met de SVB regelen.

Wonen in het buitenland
Ook kan het zijn dat u enige jaren buiten Nederland gewoond hebt. Door het verblijf in het buitenland bouwt u geen AOW-recht op in Nederland. Dat kost u 2 procent AOW-opbouw per jaar. U hebt in dit geval niet alleen netto minder AOW, maar ook bruto. Een volledige AOW inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Ouderen Belastingplichtigen bedraagt sinds 1 januari 2014 € 760 per gehuwde. Hebt u in het buitenland vrijwillig AOW-premie doorbetaald, dan is de korting natuurlijk niet van toepassing.

Bron(nen):