Nieuwe pensioenwet aangenomen

Meer zekerheid voor gepensioneerden tegen een hoge prijs.

De Tweede Kamer heeft gisteren de nieuwe pensioenwet aangenomen die er voor moet zorgen dat er meer zekerheid is voor de deelnemers van pensioenfondsen en gepensioneerden.

De nieuwe pensioenregels die de Tweede Kamer gisteren heeft aangenomen, moeten vanaf begin volgend jaar van kracht gaan. Er komt meer zekerheid voor gepensioneerden. Het korten op de pensioenen omdat de dekkingsgraad van een pensioenfonds te laag is, zal minder aan de orde zijn. Daar tegenover staat dat aanpassingen van pensioenen aan het gestegen prijspeil moeilijker zal gaan.

De nieuwe wet moet nog wel door de Eerste Kamer aangenomen worden voor deze van kracht gaat, maar door de ruime meerderheid waarmee de wet in de Tweede Kamer is aangenomen, zijn in de Senaat geen problemen te verwachten.

Kritiek

Er is veel kritiek op de nieuwe plannen. De besteedbare inkomens van gepensioneerden en de pensioenopbouwers dalen. Misschien nog fundamenteler is de kritiek dat pensioenfondsen zich verplicht arm moeten rekenen. De verplichte rekenrente is momenteel historisch laag terwijl er rendementen worden gemaakt die drie à vier keer hoger zijn dan de rekenrente.

Deskundigen verwachten dat indexeren er bij de meeste pensioenfondsen de komende jaren nog niet in zit en dat het corrigeren van gemiste indexaties nog wel tien jaar kan duren. Door de problemen van de afgelopen jaren lopen de pensioenen bij het ABP nu al 9 procent achter op het prijspeil en bij pensioenfonds Zorg en Welzijn zelfs 12 procent.

Column financieel deskundige Cees Roelofs

Ter illustratie maakte financieel deskundige Cees Roelofs in zijn column op de site 'follow the money' de berekening dat pensioenfonds Zorg en Welzijn ruim drie keer rijker is dan het zich voordoet. Zorg en Welzijn had volgens Roelofs eind 2012 namelijk een vermogen van 130 miljard euro in kas terwijl voor het voldoen aan alle (toekomstige) pensioenverplichtingen slechts 40 miljard euro nodig was. Volgens Roelofs hebben de Nederlandse pensioenfondsen samen op dit moment 600 miljard euro meer in kas dan er nodig zal zijn.

Bron(nen):