Scheidende vrouwen denken onvoldoende aan pensioen

Tijdens de scheiding zijn ruim twee op de drie vrouwen niet actief bezig geweest met hun pensioen. Bijna vier op de vijf is niet bijgestaan in het regelen van de pensioenzaken tijdens de scheiding. Een derde van de vrouwen heeft niets geregeld voor het pensioen ten tijde van de scheiding. Vijftien procent van de gescheiden vrouwen weet überhaupt niet hoe het inkomen geregeld is als ze met pensioen gaan.

Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van de Stichting Pensioenregister. Een scheiding kan een flinke invloed hebben op het pensioen. Toch denkt bijna de helft van de gescheiden vrouwen denkt dat er geen invloed is. Drie op de tien denkt dat er wel invloed is en een kwart zegt het niet te weten.

Voorlichting

De echtscheidingsadvocaat is voor grote meerderheid van de gescheiden vrouwen de aangewezen persoon om hen goed voor te lichten over het effect van de scheiding op het pensioen. Op de tweede plaats noemt men de mediator als informatiebron, gevolgd door pensioenfonds en overheid. De onderzoekers concluderen dat gezien het gebrek aan steun die vrouwen ervaren, er bij deze instanties voldoende mogelijkheden zijn om vrouwen beter te informeren én activeren.

Hoger opgeleide vrouwen noemen vaker de mediator en de financieel adviseur als informatiebron. Lager opgeleide vrouwen noemen vooral de echtscheidingsadvocaat, maar weten vaak ook niet van welke partij ze informatie kunnen ontvangen.

Bron: http://communicatie.pensioenregister.nl/2017/05/22/publicaties/